Разписания на фериботите от/до Пирея

Разгледайте актуалните разписания на фериботите за предстоящата седмица и намерете всички фериботи, пътуващи от и до Пирея. Вижте часовете на отплаване и пристигане и сравнете цените и компаниите на едно място, за да можете лесно да резервирате фериботни билети онлайн.

Фериботи, отплаващи от Пирея

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Сувала 10 € Book
Пирея to Сувала 10 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Порос 32 € Book
Пирея to Спецес 48 € Book
Пирея to Ираклио 37 € Book
Пирея to Ханя 49 € Book
Пирея to Ираклио 37 € Book
Пирея to Ханя 49 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Милос 42 € Book
Пирея to Милос 42 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Милос 42 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Пирея to Сирос 59.7 € Book
Пирея to Миконос 69.7 € Book
Пирея to Наксос 77.7 € Book
Пирея to Санторини 58 € Book
Пирея to Иос 54 € Book
Пирея to Парос 50 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Иос 43.5 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Миконос 52 € Book
Пирея to Сирос 45.5 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Тинос 38.5 € Book
Пирея to Тинос 49 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Серифос 63.7 € Book
Пирея to Фолегандрос 83.7 € Book
Пирея to Милос 78.7 € Book
Пирея to Сифнос 68.7 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Порос 32 € Book
Пирея to Спецес 48 € Book
Пирея to Хидра 36 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Метана 14.8 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Метана 14.8 € Book
Пирея to Порос 17 € Book
Пирея to Порос 17 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Милос 78.7 € Book
Пирея to Тилос 78.5 € Book
Пирея to Нисирос 78.5 € Book
Пирея to Сими 79 € Book
Пирея to Кос 77.5 € Book
Пирея to Лаки 59.5 € Book
Пирея to Калимнос 75 € Book
Пирея to Серифос 63.7 € Book
Пирея to Тилос 63.5 € Book
Пирея to Сифнос 68.7 € Book
Пирея to Кастелоризо 73.5 € Book
Пирея to Нисирос 63.5 € Book
Пирея to Калимнос 59 € Book
Пирея to Астипалея 44 € Book
Пирея to Родос 73.5 € Book
Пирея to Сими 64 € Book
Пирея to Кос 62 € Book
Пирея to Астипалея 44 € Book
Пирея to Родос 73.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Сувала 10 € Book
Пирея to Сувала 10 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Схинуса 42 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Ираклия 42 € Book
Пирея to Ираклия 42 € Book
Пирея to Катапола 42 € Book
Пирея to Схинуса 42 € Book
Пирея to Куфонисия 42 € Book
Пирея to Куфонисия 42 € Book
Пирея to Катапола 42 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Ханя 49 € Book
Пирея to Ираклио 37 € Book
Пирея to Ираклио 37 € Book
Пирея to Ханя 49 € Book
Пирея to Милос 42 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Милос 42 € Book
Пирея to Милос 42 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Сирос 59.7 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Пирея to Миконос 69.7 € Book
Пирея to Наксос 77.7 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Наксос 51.5 € Book
Пирея to Санторини 58 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Парос 50 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Тинос 49 € Book
Пирея to Сирос 45.5 € Book
Пирея to Миконос 52 € Book
Пирея to Тинос 38.5 € Book
Пирея to Миконос 43 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Сифнос 68.7 € Book
Пирея to Серифос 63.7 € Book
Пирея to Милос 78.7 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Фолегандрос 83.7 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Пирея to Серифос 63.7 € Book
Пирея to Сифнос 68.7 € Book
Пирея to Милос 78.7 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Спецес 48 € Book
Пирея to Порос 32 € Book
Пирея to Хидра 36 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Кимолос 43.5 € Book
Пирея to Фолегандрос 48 € Book
Пирея to Серифос 37.5 € Book
Пирея to Сифнос 43.5 € Book
Пирея to Скинос 48 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Иос 48 € Book
Пирея to Иос 48 € Book
Пирея to Скинос 48 € Book
Пирея to Фолегандрос 48 € Book
Пирея to Санторини 48 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Санторини 48 € Book
Пирея to Сувала 10 € Book
Пирея to Сувала 10 € Book
Пирея to Серифос 37.5 € Book
Пирея to Сифнос 43.5 € Book
Пирея to Кимолос 43.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Евдилос 46 € Book
Пирея to Миконос 43 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Евдилос 46 € Book
Пирея to Вати 59.5 € Book
Пирея to Карловаси 59.5 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Миконос 43 € Book
Пирея to Карловаси 59.5 € Book
Пирея to Вати 59.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егиали 42 € Book
Пирея to Астипалея 44 € Book
Пирея to Астипалея 44 € Book
Пирея to Донуса 42 € Book
Пирея to Егиали 42 € Book
Пирея to Донуса 42 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Лаки 59 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Патмос 55 € Book
Пирея to Кос 77.5 € Book
Пирея to Сирос 45.5 € Book
Пирея to Родос 91 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Патмос 43 € Book
Пирея to Кос 62 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Родос 73.5 € Book
Пирея to Лаки 48 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Касос 58 € Book
Пирея to Халки 45.5 € Book
Пирея to Карпатос 45.5 € Book
Пирея to Анафи 45.5 € Book
Пирея to Диафани 45.5 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Родос 45.5 € Book
Пирея to Халки 45.5 € Book
Пирея to Касос 45.5 € Book
Пирея to Диафани 45.5 € Book
Пирея to Родос 45.5 € Book
Пирея to Анафи 45.5 € Book
Пирея to Карпатос 45.5 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Ханя 49 € Book
Пирея to Ханя 49 € Book
Пирея to Милос 42 € Book
Пирея to Ираклио 37 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Милос 42 € Book
Пирея to Милос 42 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Наксос 77.7 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Пирея to Сирос 59.7 € Book
Пирея to Миконос 69.7 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Парос 50 € Book
Пирея to Иос 54 € Book
Пирея to Санторини 58 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Наксос 51.5 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Иос 43.5 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Сирос 45.5 € Book
Пирея to Миконос 43 € Book
Пирея to Миконос 52 € Book
Пирея to Тинос 49 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Милос 78.7 € Book
Пирея to Сифнос 68.7 € Book
Пирея to Серифос 63.7 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Фолегандрос 83.7 € Book
Пирея to Милос 78.7 € Book
Пирея to Серифос 63.7 € Book
Пирея to Сифнос 68.7 € Book
Пирея to Санторини 84.7 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Порос 32 € Book
Пирея to Хидра 36 € Book
Пирея to Спецес