Разписания на фериботите от/до Пирея

Разгледайте актуалните разписания на фериботите за предстоящата седмица и намерете всички фериботи, пътуващи от и до Пирея. Вижте часовете на отплаване и пристигане и сравнете цените и компаниите на едно място, за да можете лесно да резервирате фериботни билети онлайн.

Фериботи, отплаващи от Пирея

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Куфонисия 42 € Book
Пирея to Схинуса 42 € Book
Пирея to Схинуса 42 € Book
Пирея to Катапола 42 € Book
Пирея to Катапола 42 € Book
Пирея to Ираклия 42 € Book
Пирея to Ираклия 42 € Book
Пирея to Куфонисия 42 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Серифос 39 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Серифос 39 € Book
Пирея to Сифнос 43 € Book
Пирея to Иос 84.7 € Book
Пирея to Сифнос 43 € Book
Пирея to Сирос 59.7 € Book
Пирея to Наксос 77.7 € Book
Пирея to Миконос 87.7 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Пирея to Миконос 43 € Book
Пирея to Евдилос 46 € Book
Пирея to Миконос 52 € Book
Пирея to Карловаси 74 € Book
Пирея to Сирос 45.5 € Book
Пирея to Евдилос 58.5 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Парос 50 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Серифос 39 € Book
Пирея to Серифос 39 € Book
Пирея to Сифнос 43 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Миконос 43 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Сифнос 43 € Book
Пирея to Тинос 38.5 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Миконос 43 € Book
Пирея to Тинос 38.5 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Милос 78.7 € Book
Пирея to Серифос 63.7 € Book
Пирея to Сифнос 68.7 € Book
Пирея to Ангистри 18.5 € Book
Пирея to Егина 18 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Хидра 37 € Book
Пирея to Хидра 37 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Ираклио 37 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Куфонисия 85.5 € Book
Пирея to Парос 71 € Book
Пирея to Наксос 72.5 € Book
Пирея to Фолегандрос 83.7 € Book
Пирея to Милос 74.7 € Book
Пирея to Санторини 84.7 € Book
Пирея to Парос 71 € Book
Пирея to Наксос 72.5 € Book
Пирея to Куфонисия 85.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Парос 81 € Book
Пирея to Миконос 117.7 € Book
Пирея to Наксос 82.5 € Book
Пирея to Сирос 86.7 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Ангистри 18.5 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Егина 18 € Book
Пирея to Порос 17 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Метана 14.8 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Сувала 10 € Book
Пирея to Нисирос 63.5 € Book
Пирея to Сими 63.5 € Book
Пирея to Тилос 63.5 € Book
Пирея to Тилос 63.5 € Book
Пирея to Фурни 46 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Нисирос 63.5 € Book
Пирея to Кастелоризо 73.5 € Book
Пирея to Кастелоризо 73.5 € Book
Пирея to Сими 63.5 € Book
Пирея to Липси 48 € Book
Пирея to Аг. Кирикос 46 € Book
Пирея to Липси 48 € Book
Пирея to Калимнос 59 € Book
Пирея to Патмос 43.5 € Book
Пирея to Аг. Кирикос 46 € Book
Пирея to Кос 62 € Book
Пирея to Родос 73.5 € Book
Пирея to Калимнос 59 € Book
Пирея to Фурни 46 € Book
Пирея to Родос 73.5 € Book
Пирея to Патмос 43.5 € Book
Пирея to Кос 62 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Сифнос 68.7 € Book
Пирея to Серифос 63.7 € Book
Пирея to Ангистри 18.5 € Book
Пирея to Егина 18 € Book
Пирея to Миконос 87.7 € Book
Пирея to Наксос 59.7 € Book
Пирея to Сирос 54.7 € Book
Пирея to Парос 59.7 € Book
Пирея to Санторини 78.7 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Анафи 58 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Кос 62 € Book
Пирея to Родос 73.5 € Book
Пирея to Вати 59.5 € Book
Пирея to Кос 62 € Book
Пирея to Егина 18 € Book
Пирея to Ангистри 18.5 € Book
Пирея to Вати 59.5 € Book
Пирея to Родос 73.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Порто Хели 56.5 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Пирея to Ханя 49 € Book
Пирея to Ираклио 37 € Book
Пирея to Ханя 49 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Ираклио 37 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егиали 42 € Book
Пирея to Донуса 42 € Book
Пирея to Донуса 42 € Book
Пирея to Астипалея 44 € Book
Пирея to Астипалея 44 € Book
Пирея to Егиали 42 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Китнос 30.5 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Серифос 39 € Book
Пирея to Серифос 39 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Сифнос 43 € Book
Пирея to Сифнос 43 € Book
Пирея to Сифнос 43.5 € Book
Пирея to Серифос 39 € Book
Пирея to Кимолос 43.5 € Book
Пирея to Серифос 37.5 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Сифнос 43.5 € Book
Пирея to Китнос 30.5 € Book
Пирея to Серифос 37.5 € Book
Пирея to Наксос 77.7 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Пирея to Сирос 59.7 € Book
Пирея to Иос 84.7 € Book
Пирея to Миконос 87.7 € Book
Пирея to Карловаси 74 € Book
Пирея to Евдилос 58.5 € Book
Пирея to Миконос 52 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Сирос 45.5 € Book
Пирея to Карловаси 59.5 € Book
Пирея to Миконос 43 € Book
Пирея to Евдилос 46 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Наксос 42 € Book
Пирея to Парос 40.5 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Серифос 39 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Милос 48 € Book
Пирея to Сифнос 43 € Book
Пирея to Сифнос 43 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Тинос 38.5 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Тинос 38.5 € Book
Пирея to Миконос 43 € Book
Пирея to Сирос 36.5 € Book
Пирея to Миконос 43 € Book
Пирея to Милос 78.7 € Book
Пирея to Сифнос 68.7 € Book
Пирея to Серифос 63.7 € Book
Пирея to Санторини 76 € Book
Пирея to Наксос 59.7 € Book
Пирея to Парос 59.7 € Book
Пирея to Егина 18 € Book
Пирея to Ангистри 18.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Хидра 37 € Book
Пирея to Хидра 37 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Сувала 10 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Миконос 74 € Book
Пирея to Иос 70 € Book
Пирея to Сирос 56 € Book
Пирея to Парос 65 € Book
Пирея to Санторини 76 € Book
Пирея to Ираклио 90 € Book
Пирея to Миконос 70 € Book
Пирея to Ираклио 75 € Book
Пирея to Парос 71 € Book
Пирея to Иос 59 € Book
Пирея to Парос 58 € Book
Пирея to Миконос 62.9 € Book
Пирея to Сирос 47.6 € Book
Пирея to Метана 14.8 € Book
Пирея to Сирос 52 € Book
Пирея to Сирос 52 € Book
Пирея to Миконос 70 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Порос 17 € Book
Пирея to Ираклио 76.5 € Book
Пирея to Санторини 76 € Book
Пирея to Ираклио 86 € Book
Пирея to Куфонисия 85.5 € Book
Пирея to Санторини 72 € Book
Пирея to Парос 58 € Book
Пирея to Милос 74.7 € Book
Пирея to Санторини 64.6 € Book
Пирея to Парос 55.3 € Book
Пирея to Санторини 72 € Book
Пирея to Иос 59 € Book
Пирея to Иос 66 € Book
Пирея to Фолегандрос 83.7 € Book
Пирея to Парос 71 € Book
Пирея to Наксос 72.5 € Book
Пирея to Куфонисия 85.5 € Book
Пирея to Катапола 85.5 € Book
Пирея to Наксос 72.5 € Book
Пирея to Катапола 85.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Парос 59.7 € Book
Пирея to Сирос 51.7 € Book
Пирея to Куфонисия 78.7 € Book
Пирея to Наксос 59.7 € Book
Пирея to Миконос 71.7 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Милос 59 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Милос 59 € Book
Пирея to Милос 59 € Book
Пирея to Ираклио 42 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Егина 18 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Ангистри 18.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Сувала 10 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Спецес 54 € Book
Пирея to Ермиони 44.5 € Book
Пирея to Милос 77.7 € Book
Пирея to Ханя 57.7 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Антикитера 23.5 € Book
Пирея to Кисамос 23 € Book
Пирея to Китира 22 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Спецес 50 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Хидра 38 € Book
Пирея to Ангистри 13.5 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Сувала 10 € Book
Пирея to Серифос 63.7 € Book
Пирея to Сифнос 68.7 € Book
Пирея to Милос 78.7 € Book
Пирея to Егина 18 € Book
Пирея to Ангистри 18.5 € Book
Пирея to Сирос 86.7 € Book
Пирея to Парос 78.7 € Book
Пирея to Наксос 78.7 € Book
Пирея to Миконос 117.7 € Book
Пирея to Санторини 69.7 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Аг. Марина 19 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Егина 10.5 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Порос 34 € Book
Пирея to Хидра 40 € Book
Пирея to Мили 19.5 € Book
Пирея to Егина 19 € Book
Пирея to Егина 12 € Book
Пирея to Санторини 58 € Book
Пирея to Сития 58 € Book
Пирея to Ираклио 58 € Book
Пирея to Карпатос 58 € Book
Пирея to Родос 58 € Book
Пирея to Анафи 58 € Book
Пирея to Диафани 58 € Book
Пирея to Халки 58 € Book
Пирея to Касос