Условия за ползване

За фирмата

Тази страница се управлява от фирмата FERRYHOPPER SA, гръцка фирма с данъчен номер 800769311 и седалище в гр. Атина. Продажбата на фериботни билети и други пътнически услуги се осъществява в сътрудничество с туристическата агенция Champion Travel of Athens, със седалище в гр. Атина, ул. Patision (28is Oktovriou) № 25 и с лиценз от Гръцката национална служба по туризма (EOT) № 0206E61000284101. Когато в настоящите Общи условия се упоменава името Ferryhopper, с това се подразбира FERRYHOPPER SA, а в съответните случаи се подразбират както FERRYHOPPER SA, така и Champion Travel of Athens.

Общи условия

Използването на този уебсайт и всички предлагани услуги се уреждат от Общите условия, приложими за всички заявки за резервации: по електронен път, по телефона, както и заявки с физическо присъствие в офиса на туристическата агенция. С резервацията или закупуването на фериботен билет или всяка друга услуга, предлагана от Ferryhopper, потребителят приема тези Общи условия. Ferryhopper осъществява посреднически услуги (фериботни билети, хотелски резервации, автомобил, организирани пакети и т.н.), които се предлагат от посочените уебсайт доставчици на всяка туристическа услуга. Потребителят следва да прегледа и Общите условия на съответните доставчици.

Резервация

Чрез попълване на съответните полета във формуляра за резервация на този уебсайт, направените чрез портала резервации, но също и при всеки друг начин на използване (обаждане от потребителя чрез кол центъра и резервация, извършена от потребителя на място във фирмата), потребителят дава изрично указание на Ferryhopper да посредничи при предоставянето на поддържана от доставчика туристическа услуга или всяка друга услуга. Заявката за резервация във всеки случай е обвързваща за потребителя. При краткосрочни промени в дадена предоставяна услуга по вина на доставчика, например в случай на забавяне или анулиране на даден маршрут, Ferryhopper ще направи всички разумни усилия да се свърже с потребителя по телефона или чрез имейл и да предостави всяка възможна информация, при условие че Ferryhopper получи навременна информация от страна на доставчика. Ferryhopper не носи отговорност за трансфери, закъснения, анулиране на маршрути или за други пътнически услуги и продукти на доставчика. Потребителят носи отговорността да спазва условията, определени от всеки доставчик, например наложените от фериботната компания условия относно изискваното време за качване на борда преди заминаването на ферибота. Потребителят е информиран за тези условия от доставчика. В случай че потребителят наруши Условията за използване на уебсайта, Ferryhopper има право да отхвърли всяка заявка във връзка с резервацията.

Комбинирани и недиректни пътувания и маршрути

Ferryhopper е първата онлайн платформа, която предлага услуга за резервиране на различни пътувания в комбиниран недиректен маршрут с междинна спирка, осигурявайки по този начин повече възможности на потребителите. С комбинацията от различни пътувания обаче в никакъв случай не се подразбира комбинирано резервиране на тези индивидуални билети, които се предоставят или от една и съща, или от различни фериботни компании, и всеки билет се продава отделно. Отговорността за успешното завършване на комбинираното пътуване и правилния избор на време за реагиране се носи изцяло от потребителя, който избира да закупи комбинация от пътувания, т.е. недиректен маршрут с междинна спирка. Ferryhopper в никакъв случай не носи отговорност, ако клиентът не успее да завърши комбинираното пътуване по каквато и да е причина, включително забавяне на някое пътуване, промяна на часа, деня или маршрута на пътуването, избор на недостатъчен интервал за изчакване между пътуванията или всякаква друга причина, която не позволява на клиента да завърши комбинираното пътуване. Във всеки случай, Ferryhopper информира клиента чрез уведомителни съобщения по време на процедурата по резервацията и преди заплащане на отделните, различни по характер билети, които купува. Ferryhopper по това време също обяснява на потребителя, че пътуващите носят цялата отговорност да са в състояние да осъществят връзките по своя маршрут.

Ferryhopper ще направи всички разумни усилия да предупреди потребителите да не резервират пътувания с кратки междинни интервали за изчакване, особено за връзки, които по същество е вероятно да доведат до забавяне.

Цени

Ferryhopper не носи отговорност за промени в цените и таксите за резервация в случай на отмяна на пътуването от доставчика на туристически услуги. Ако върху цената на предоставената услуга трябва да се начисли допълнителна такса за обслужване, това е ясно описано и разяснено на потребителя преди всякаква процедура за плащане и сумата се включва в общата цена за избраната услуга. По-конкретно, ние използваме бисквитки за проследяване на партньори, в случай че сте пренасочени към нашия уебсайт от някой партньорски уебсайт, с който имаме съответно споразумение. В този случай, използвайки конкретната бисквитка, в негръцките версии на нашия уебсайт ще начислим допълнителна такса за обслужване според условията на споразумението за партньорство. Във всеки случай, ако се начислява такса за обслужване, това се описва ясно преди всякаква процедура за плащане. Ако решите да откажете използването на бисквитки или да изтриете ръчно бисквитките на нашия уебсайт (за повече информация вижте Политиката ни за поверителност и за бисквитките) и не сте били насочени към секцията с партньорите на нашия уебсайт (book.ferryhopper.com), няма да се начисли никаква такса за обслужване.

Плащане

начини на плащане

За онлайн резервация на фериботни билети е възможно плащане с кредитна карта, PayPal или друг посочен вид електронно плащане, който е активиран по време на трансакцията. В момента Ferryhopper поддържа плащания с кредитни карти Visa, Mastercard, Maestro и с Masterpass чрез банките Eurobank S.A and Alpha Bank S.A.. Всички трансакции се извършват в евро (€) според обменния курс на издателя на картата ви, който е валиден към момента на трансакцията. Моля, имайте предвид, че вашата банка или платежна система може да прилага собствени междубанкови обменни курсове, валутни трансакции или такси за обслужване в сравнение с цените, които виждате на нашия уебсайт.

От Ferryhopper не се изисква да прехвърля билетите или други документи за пътуване на потребителя преди успешното приключване на процедурата по плащане. В редките случаи, в които плащането е приключило успешно, но по някаква причина резервацията вече не е технически възможна, като например при прекъсване в работата на даден сървър или при друга техническа грешка, Ferryhopper ще възстанови на клиента в рамките на 24 часа точната заплатена сума в евро, без да начислява никакви такси. След това банката на клиента може да задържи сумата, преди тя да достигне до клиента, въз основа на собствените си процедури. Ferryhopper не може да контролира и не носи отговорност за такива вътрешни процеси на банките.

Потвърждение на резервацията

При закупуване на каквато и да е услуга чрез Ferryhopper, потребителите ще получат потвърждение за резервацията чрез имейл. От потребителите се очаква да проверят верността на информацията и данните, съдържащи се в този имейл за потвърждение на резервацията, и да уведомят Ferryhopper незабавно, най-късно в рамките на 24 часа, за всякакви налични несъответствия или грешки. Закъснението при уведомяването за грешки и/или несъответствия в никакъв случай не дава право на потребителя да се откаже от договора.

Получаване на билети

Билетите за фериботи, вътрешни или чуждестранни, могат да бъдат изпратени на клиента по куриер срещу заплащане на допълнителна сума, която е ясно посочена и описана преди процедурата по плащане. Клиентът може като алтернатива да вземе билетите си от офиса на Champion Travel of Athens или от офисите на официалните туристически агенции на фериботните компании във всяко пристанище на заминаване. Ако клиентът резервира хотел или автомобил, тогава ще получи съответно ваучера и кода за резервация чрез имейл. За организирани пътувания клиентът ще получи всички необходими информационни документи по имейл.

Документи за пътуване

Ferryhopper не носи отговорност по отношение на документите за пътуване (паспорти, визи и т.н.), които клиентът трябва да притежава за своето пътуване. Пътникът носи цялата отговорност всички необходими документи да са оригинални и валидни.

Анулиране – промени

Промяната или анулирането на фериботен маршрут, пътуване или друг продукт или услуга, както и условията, уреждащи такъв вид промяна или анулиране, са предмет на общите условия на всеки конкретен доставчик. Ferryhopper не може да повлияе на този процес и не носи отговорност за него. Разноските, възникващи поради промяната или анулирането на дадена туристическа услуга, които се определят от условията на всеки доставчик, се покриват само от потребителя.

Анулиране или промени по желание на клиента

Ако доставчикът дава на потребителя правото да анулира или променя избрания продукт или услуга, потребителят е длъжен да информира Ferryhopper за заявката за анулиране или промяна.

За заявки, подадени онлайн, по имейл или по телефона, са необходими поне 4 календарни дена за обработка. За изпълнението на всяка заявка за промяна или анулиране и за да се спазят сроковете, продиктувани от политиката на фериботните оператори, се изисква допълнителен период от четири дни. Този допълнителен период не се отнася за заявки за анулиране/промяна, които се правят лично при посещение на нашия офис или офиса на фериботния оператор – в такъв случай заявката ще бъде обработена незабавно.

В случай на анулиране или промяна по желание на клиента Ferryhopper ще възстанови съответната сума в евро, като удържи такса за анулиране от 6 € (евро) на резервация. Тази такса покрива оперативните и трансакционните разходи по процедурата за анулиране/промяна.

Ако първоначалната покупка включва такса за обслужване, тя ще бъде удържана вместо такса за анулиране. Преди всяка резервация потребителите трябва да прочетат и да се съгласят с правилата относно цените и относно анулирането на всеки конкретен фериботен оператор или на доставчика на закупуваната услуга.

Анулиране или промяна по причина на фериботния оператор

В случай че клиентът е закупил билети за маршрут, който е променен или анулиран не по вина на клиента, Ferryhopper ще използва всички разумни средства, за да промени или съответно да анулира резервацията. В такъв случай Ferryhopper няма да начисли допълнителни такси за анулиране. В тези случаи Ferryhopper ще промени или анулира закупените билети съобразно официалните общи условия на съответния фериботен оператор. Ferryhopper не носи отговорност за таксите, продиктувани от политиката за анулиране на фериботните оператори, и клиентът няма право на допълнителни претенции към Ferryhopper.

Ако клиентът е взел хартиени билети за анулирано или променено пътуване от офиса на Ferryhopper или от който и да е друг офис за получаване на билети, клиентът е длъжен да върне хартиените билети в офиса на Ferryhopper, за да има право на възстановяване на сумата. Това правило се прилага от всички фериботни оператори, когато са издадени хартиени билети.

Отказ от отговорност

Ferryhopper и Champion Travel of Athens не носят отговорност за: недостъпността на услуги или продукти, за грешки, пропуски, нарушения или откази на доставчика, наранявания, смърт, имуществени или други щети, които може да възникнат поради съответния доставчик на услуги, закъснения, анулиране, свръхрезервация („overbooking“), стачки, форсмажорни обстоятелства, над които те нямат пряк контрол. Поверителност в онлайн линкове на трети страни. Информацията, предоставена и публикувана от доставчика на предлаганите услуги.

Отговорност на потребителя

За да използва този уебсайт, потребителят гарантира, че е навършил 18-годишна възраст и носи отговорност за всяко използване на този уебсайт от непълнолетни лица от негово име. Потребителят е длъжен и трябва да използва уебсайта в съответствие със закона и изпълнявайки написаните правила. Категорично е забранено използването на сайта с цел подвеждане или за спекулативни цели, които биха могли да причинят неизправност в предоставянето на услуги. Всяко преминаване към използването на сайта по незаконен начин ще доведе до изключването на потребителя от достъп до предоставяното от тази услуга.

Авторско право

Съдържанието на този уебсайт принадлежи единствено на Ferryhopper и FERRYHOPPER SA. Забранява се всяко копиране, разпространение, обработка, препродажба, създаване на производни произведения или заблуждаване на обществеността относно реалния доставчик на този уебсайт.

Промяна – обновяване на Общите условия

Ferryhopper, т.е. FERRYHOPPER SA, има правото да променя или обновява горните Общи условия за ползване на този сайт по всяко време с бъдещо действие, без това да създава задължение да се информира потребителят.

Правна бележка

Този уебсайт, както и съдържанието, принадлежи на фирмата FERRYHOPPER SA, учредена и функционираща съгласно гръцкото законодателство, със седалище на следния адрес: Kallirrois 23, Athens 11743, Greece. Съдържанието на този сайт е защитено от приложимите разпоредби за авторското право и не са разрешени промени или по-нататъшно възпроизвеждане. FERRYHOPPER SA не носи отговорност нито за съдържанието на уебсайтове на трети страни, които са включени в този уебсайт като линкове или препратки, нито за загуби или щети, произтичащи от такова съдържание. Всяко позоваване на други уебсайтове е само за удобство на потребителите на този уебсайт. Всяка комуникация с FERRYHOPPER SA чрез този уебсайт или по друг начин е поверителна. Събирането, поддържането, обработката и предаването на лични данни за уведомяване на потребителите във FERRYHOPPER SA чрез този сайт се извършва и третира при използване и обработка в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни и по-конкретно в съответствие с действащите законови разпоредби. Подателят на всякаква информация към този уебсайт носи отговорност за съдържанието, истинността и точността ѝ. Този сайт е предназначен за хора над 18-годишна възраст. С достъпа до този уебсайт и използването на предлаганите от него услуги се подразбира, че всеки потребител приема изрично и безрезервно условията на тази правна бележка. FERRYHOPPER SA си запазва правото да променя съдържанието на тази правна бележка едностранно и без да уведомява предварително потребителите. Всяка променена версия на тази правна бележка заменя предишната. Преди получаването на каквато и да е услуга чрез този сайт, потребителите следва да направят справка със съдържанието на тази правна бележка. Ако имате въпроси относно тази правна бележка, защитата на въведените от вас лични данни на този уебсайт или други аспекти на нашите практики относно поверителността, моля, свържете се с нас.