Разписания на фериботите от/до Хиос

Разгледайте актуалните разписания на фериботите за предстоящата седмица и намерете всички фериботи, пътуващи от и до Хиос. Вижте часовете на отплаване и пристигане и сравнете цените и компаниите на едно място, за да можете лесно да резервирате фериботни билети онлайн.

Фериботи, отплаващи от Хиос

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Хиос to Псара 10 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Псара 10 € Book
Хиос to Инусес 3 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Лимнос 22.5 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Кавала 32.5 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Псара 10 € Book
Хиос to Инусес 3 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Кавала 32.5 € Book
Хиос to Лимнос 22.5 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Фурни 18 € Book
Хиос to Сирос 55.5 € Book
Хиос to Фурни 18 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Вати 13 € Book
Хиос to Карловаси 10.5 € Book
Хиос to Миконос 17 € Book
Хиос to Аг. Кирикос 14 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Сирос 55.5 € Book
Хиос to Миконос 17 € Book
Хиос to Карловаси 10.5 € Book
Хиос to Вати 13 € Book
Хиос to Аг. Кирикос 14 € Book
Хиос to Пирея 48 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Пирея 48 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Лимнос 22.5 € Book
Хиос to Солун 36 € Book
Хиос to Солун 36 € Book
Хиос to Лимнос 22.5 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Сирос 55.5 € Book
Хиос to Миконос 17 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Миконос 17 € Book
Хиос to Карловаси 10.5 € Book
Хиос to Вати 13 € Book
Хиос to Евдилос 18 € Book
Хиос to Карловаси 10.5 € Book
Хиос to Сирос 55.5 € Book
Хиос to Фурни 18 € Book
Хиос to Евдилос 18 € Book
Хиос to Вати 13 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Псара 10 € Book
Хиос to Псара 10 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Чешме 26.01 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Пирея 39 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book
Хиос to Чешме 30 € Book

Фериботи, пътуващи до Хиос

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Сирос to Хиос 55.5 € Book
Миконос to Хиос 17 € Book
Миконос to Хиос 17 € Book
Пирея to Хиос 48 € Book
Фурни to Хиос 18 € Book
Пирея to Хиос 48 € Book
Вати to Хиос 13 € Book
Сирос to Хиос 55.5 € Book
Миконос to Хиос 17 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Аг. Кирикос to Хиос 14 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Карловаси to Хиос 10.5 € Book
Вати to Хиос 13 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Кавала to Хиос 32.5 € Book
Кавала to Хиос 32.5 € Book
Пирея to Хиос 48 € Book
Лимнос to Хиос 22.5 € Book
Кавала to Хиос 32.5 € Book
Псара to Хиос 10 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Лимнос to Хиос 22.5 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Пирея to Хиос 48 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Сирос to Хиос 55.5 € Book
Сирос to Хиос 55.5 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Миконос to Хиос 17 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Миконос to Хиос 17 € Book
Евдилос to Хиос 18 € Book
Евдилос to Хиос 18 € Book
Фурни to Хиос 18 € Book
Карловаси to Хиос 10.5 € Book
Карловаси to Хиос 10.5 € Book
Вати to Хиос 13 € Book
Вати to Хиос 13 € Book
Псара to Хиос 10 € Book
Инусес to Хиос 3 € Book
Инусес to Хиос 3 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Солун to Хиос 36 € Book
Солун to Хиос 36 € Book
Лимнос to Хиос 22.5 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Пирея to Хиос 48 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Чешме to Хиос 36 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Чешме to Хиос 40 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book
Пирея to Хиос 39 € Book