Разписания на фериботите от/до Карпатос

Разгледайте актуалните разписания на фериботите за предстоящата седмица и намерете всички фериботи, пътуващи от и до Карпатос. Вижте часовете на отплаване и пристигане и сравнете цените и компаниите на едно място, за да можете лесно да резервирате фериботни билети онлайн.

Фериботи, отплаващи от Карпатос

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Диафани to Сития 16.5 € Book
Диафани to Ираклио 17.5 € Book
Диафани to Пирея 45.5 € Book
Диафани to Карпатос 5 € Book
Диафани to Санторини 24 € Book
Диафани to Анафи 19.5 € Book
Диафани to Касос 8.5 € Book
Диафани to Карпатос 5 € Book
Карпатос to Касос 7.5 € Book
Карпатос to Анафи 15.5 € Book
Карпатос to Санторини 27 € Book
Карпатос to Сития 17.5 € Book
Карпатос to Пирея 45.5 € Book
Карпатос to Ираклио 17.5 € Book
Диафани to Касос 8.5 € Book
Диафани to Пирея 45.5 € Book
Диафани to Ираклио 17.5 € Book
Карпатос to Пирея 45.5 € Book
Карпатос to Ираклио 17.5 € Book
Карпатос to Касос 7.5 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Халки 11.5 € Book
Карпатос to Родос 18.5 € Book
Карпатос to Диафани 5 € Book
Карпатос to Диафани 5 € Book
Диафани to Халки 9 € Book
Диафани to Родос 17 € Book
Карпатос to Диафани 5 € Book
Карпатос to Диафани 5 € Book
Карпатос to Родос 18.5 € Book
Карпатос to Халки 11.5 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Диафани to Родос 17 € Book
Диафани to Халки 9 € Book
Диафани to Карпатос 5 € Book
Диафани to Санторини 24 € Book
Диафани to Пирея 45.5 € Book
Диафани to Касос 8.5 € Book
Диафани to Карпатос 5 € Book
Диафани to Пирея 45.5 € Book
Диафани to Анафи 19.5 € Book
Диафани to Санторини 24 € Book
Карпатос to Анафи 15.5 € Book
Карпатос to Пирея 45.5 € Book
Карпатос to Касос 7.5 € Book
Карпатос to Санторини 27 € Book
Карпатос to Санторини 27 € Book
Карпатос to Пирея 45.5 € Book
Карпатос to Анафи 15.5 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Сития 17.5 € Book
Карпатос to Касос 7.5 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Родос 18.5 € Book
Карпатос to Родос 18.5 € Book
Диафани to Пирея 45.5 € Book
Диафани to Санторини 24 € Book
Диафани to Касос 8.5 € Book
Диафани to Анафи 19.5 € Book
Карпатос to Санторини 27 € Book
Карпатос to Касос 7.5 € Book
Карпатос to Пирея 45.5 € Book
Карпатос to Анафи 15.5 € Book
Карпатос to Пирея 45.5 € Book
Карпатос to Ираклио 17.5 € Book
Карпатос to Сития 17.5 € Book
Карпатос to Ираклио 17.5 € Book
Карпатос to Касос 7.5 € Book
Карпатос to Сития 17.5 € Book
Карпатос to Санторини 27 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Диафани 5 € Book
Карпатос to Родос 18.5 € Book
Карпатос to Халки 11.5 € Book
Карпатос to Диафани 5 € Book
Диафани to Родос 17 € Book
Диафани to Халки 9 € Book
Карпатос to Диафани 5 € Book
Карпатос to Родос 18.5 € Book
Карпатос to Халки 11.5 € Book
Карпатос to Диафани 5 € Book
Диафани to Родос 17 € Book
Диафани to Халки 9 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book
Карпатос to Касос 10 € Book

Фериботи, пътуващи до Карпатос

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Родос to Карпатос 18.5 € Book
Родос to Диафани 17 € Book
Халки to Карпатос 11.5 € Book
Халки to Диафани 9 € Book
Родос to Карпатос 18.5 € Book
Родос to Диафани 17 € Book
Халки to Диафани 9 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Пирея to Карпатос 45.5 € Book
Пирея to Карпатос 45.5 € Book
Пирея to Диафани 45.5 € Book
Пирея to Диафани 45.5 € Book
Санторини to Диафани 24 € Book
Санторини to Карпатос 27 € Book
Анафи to Карпатос 15.5 € Book
Анафи to Диафани 19.5 € Book
Санторини to Карпатос 27 € Book
Санторини to Диафани 24 € Book
Анафи to Диафани 19.5 € Book
Анафи to Карпатос 15.5 € Book
Касос to Диафани 8.5 € Book
Касос to Карпатос 7.5 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Диафани 8.5 € Book
Касос to Карпатос 7.5 € Book
Родос to Диафани 17 € Book
Родос to Карпатос 18.5 € Book
Родос to Карпатос 18.5 € Book
Халки to Карпатос 11.5 € Book
Халки to Диафани 9 € Book
Халки to Карпатос 11.5 € Book
Халки to Диафани 9 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Родос to Карпатос 18.5 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Пирея to Карпатос 45.5 € Book
Пирея to Карпатос 45.5 € Book
Сития to Карпатос 17.5 € Book
Касос to Карпатос 7.5 € Book
Санторини to Карпатос 27 € Book
Санторини to Карпатос 27 € Book
Ираклио to Карпатос 17.5 € Book
Ираклио to Карпатос 17.5 € Book
Сития to Карпатос 17.5 € Book
Сития to Карпатос 17.5 € Book
Родос to Карпатос 18.5 € Book
Родос to Диафани 17 € Book
Касос to Карпатос 7.5 € Book
Касос to Карпатос 7.5 € Book
Халки to Диафани 9 € Book
Халки to Карпатос 11.5 € Book
Родос to Карпатос 18.5 € Book
Пирея to Карпатос 45.5 € Book
Пирея to Диафани 45.5 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Пирея to Диафани 45.5 € Book
Пирея to Карпатос 45.5 € Book
Санторини to Диафани 24 € Book
Санторини to Карпатос 27 € Book
Санторини to Диафани 24 € Book
Санторини to Карпатос 27 € Book
Анафи to Диафани 19.5 € Book
Анафи to Карпатос 15.5 € Book
Анафи to Карпатос 15.5 € Book
Анафи to Диафани 19.5 € Book
Ираклио to Карпатос 17.5 € Book
Ираклио to Диафани 17.5 € Book
Ираклио to Диафани 17.5 € Book
Ираклио to Карпатос 17.5 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 7.5 € Book
Касос to Диафани 8.5 € Book
Касос to Диафани 8.5 € Book
Сития to Диафани 16.5 € Book
Сития to Карпатос 17.5 € Book
Касос to Карпатос 7.5 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book
Касос to Карпатос 10 € Book