Разписания на фериботите от/до Лесбос

Разгледайте актуалните разписания на фериботите за предстоящата седмица и намерете всички фериботи, пътуващи от и до Лесбос. Вижте часовете на отплаване и пристигане и сравнете цените и компаниите на едно място, за да можете лесно да резервирате фериботни билети онлайн.

Фериботи, отплаващи от Лесбос

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Митилини to Сирос 62 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Фурни 23 € Book
Митилини to Миконос 22.5 € Book
Митилини to Карловаси 22 € Book
Митилини to Вати 18 € Book
Митилини to Евдилос 23 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Сирос 62 € Book
Митилини to Миконос 22.5 € Book
Митилини to Карловаси 22 € Book
Митилини to Вати 18 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Инусес 19 € Book
Митилини to Псара 19.5 € Book
Митилини to Псара 19.5 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Псара 19.5 € Book
Митилини to Псара 19.5 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Инусес 19 € Book
Митилини to Лимнос 19 € Book
Митилини to Лимнос 19 € Book
Митилини to Кавала 28 € Book
Митилини to Кавала 28 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Сирос 62 € Book
Митилини to Фурни 23 € Book
Митилини to Аг. Кирикос 21.5 € Book
Митилини to Миконос 22.5 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Карловаси 22 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Вати 18 € Book
Митилини to Вати 18 € Book
Митилини to Карловаси 22 € Book
Митилини to Сирос 62 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Миконос 22.5 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Пирея 43 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Хиос 19 € Book
Митилини to Лимнос 19 € Book
Митилини to Солун 36.5 € Book
Митилини to Солун 36.5 € Book
Митилини to Лимнос 19 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book
Митилини to Айвалък 20 € Book

Фериботи, пътуващи до Лесбос

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Лимнос to Митилини 19 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Сирос to Митилини 62 € Book
Миконос to Митилини 22.5 € Book
Аг. Кирикос to Митилини 21.5 € Book
Аг. Кирикос to Митилини 21.5 € Book
Фурни to Митилини 23 € Book
Карловаси to Митилини 22 € Book
Вати to Митилини 18 € Book
Вати to Митилини 18 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Кавала to Митилини 28 € Book
Кавала to Митилини 28 € Book
Лимнос to Митилини 19 € Book
Лимнос to Митилини 19 € Book
Псара to Митилини 19.5 € Book
Псара to Митилини 19.5 € Book
Инусес to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Сирос to Митилини 62 € Book
Сирос to Митилини 62 € Book
Миконос to Митилини 22.5 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Миконос to Митилини 22.5 € Book
Пирея to Митилини 43 € Book
Евдилос to Митилини 23 € Book
Фурни to Митилини 23 € Book
Карловаси to Митилини 22 € Book
Карловаси to Митилини 22 € Book
Вати to Митилини 18 € Book
Вати to Митилини 18 € Book
Псара to Митилини 19.5 € Book
Псара to Митилини 19.5 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Инусес to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Хиос to Митилини 19 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Айвалък to Митилини 20 € Book
Солун to Митилини 36.5 € Book
Солун to Митилини 36.5 € Book
Лимнос to Митилини 19 € Book
Лимнос to Митилини 19 € Book