Разписания на фериботите от/до Наксос

Разгледайте актуалните разписания на фериботите за предстоящата седмица и намерете всички фериботи, пътуващи от и до Наксос. Вижте часовете на отплаване и пристигане и сравнете цените и компаниите на едно място, за да можете лесно да резервирате фериботни билети онлайн.

Фериботи, отплаващи от Наксос

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Иос 69.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Катапола 57.7 € Book
Наксос to Фолегандрос 76.7 € Book
Наксос to Куфонисия 53 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Иос 22 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Иос 22 € Book
Наксос to Пирея 67 € Book
Наксос to Ираклио 99.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Иос 69.7 € Book
Наксос to Пирея 77.7 € Book
Наксос to Миконос 47.7 € Book
Наксос to Сирос 59.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Пирея 51.5 € Book
Наксос to Парос 5.7 € Book
Наксос to Парос 5.7 € Book
Наксос to Сирос 8.9 € Book
Наксос to Сирос 8.9 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Сифнос 94.7 € Book
Наксос to Милос 94.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Куфонисия 7.5 € Book
Наксос to Куфонисия 7.5 € Book
Наксос to Ираклия 5.5 € Book
Наксос to Ираклия 5.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Схинуса 6.5 € Book
Наксос to Схинуса 6.5 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Егиали 10.9 € Book
Наксос to Ираклия 5.7 € Book
Наксос to Схинуса 6 € Book
Наксос to Ираклия 5.7 € Book
Наксос to Схинуса 6 € Book
Наксос to Куфонисия 7.2 € Book
Наксос to Егиали 10.9 € Book
Наксос to Катапола 10.7 € Book
Наксос to Куфонисия 7.2 € Book
Наксос to Донуса 6.7 € Book
Наксос to Донуса 6.7 € Book
Наксос to Катапола 10.7 € Book
Наксос to Иос 69.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Катапола 57.7 € Book
Наксос to Куфонисия 53 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Фолегандрос 76.7 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Донуса 8 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Донуса 8 € Book
Наксос to Донуса 8 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Ираклио 89 € Book
Наксос to Ираклио 89 € Book
Наксос to Миконос 47.7 € Book
Наксос to Пирея 77.7 € Book
Наксос to Сирос 59.7 € Book
Наксос to Ираклио 99.7 € Book
Наксос to Санторини 54.7 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Пирея 51.5 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Парос 5.7 € Book
Наксос to Парос 5.7 € Book
Наксос to Сирос 8.9 € Book
Наксос to Сирос 8.9 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Донуса 7.5 € Book
Наксос to Донуса 7.5 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Астипалея 18 € Book
Наксос to Астипалея 18 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Тирасия 11 € Book
Наксос to Скинос 6.7 € Book
Наксос to Скинос 6.7 € Book
Наксос to Анафи 11.8 € Book
Наксос to Анафи 11.8 € Book
Наксос to Тирасия 11 € Book
Наксос to Фолегандрос 10 € Book
Наксос to Фолегандрос 10 € Book
Наксос to Санторини 12.2 € Book
Наксос to Санторини 12.2 € Book
Наксос to Иос 8.9 € Book
Наксос to Иос 8.9 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Иос 69.7 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Фолегандрос 76.7 € Book
Наксос to Катапола 57.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Куфонисия 43.7 € Book
Наксос to Иос 22 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Иос 22 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Иос 69.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Ираклио 99.7 € Book
Наксос to Пирея 77.7 € Book
Наксос to Миконос 47.7 € Book
Наксос to Сирос 59.7 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Пирея 51.5 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 51.5 € Book
Наксос to Сифнос 94.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Милос 94.7 € Book
Наксос to Куфонисия 7.5 € Book
Наксос to Куфонисия 7.5 € Book
Наксос to Ираклия 5.5 € Book
Наксос to Ираклия 5.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Схинуса 6.5 € Book
Наксос to Схинуса 6.5 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Куфонисия 53 € Book
Наксос to Катапола 57.7 € Book
Наксос to Фолегандрос 76.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Иос 22 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Иос 22 € Book
Наксос to Донуса 8 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Донуса 8 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Донуса 8 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Миконос 47.7 € Book
Наксос to Сирос 59.7 € Book
Наксос to Пирея 77.7 € Book
Наксос to Ираклио 99.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Пирея 51.5 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Сирос 8.9 € Book
Наксос to Кеа 16.1 € Book
Наксос to Китнос 15.8 € Book
Наксос to Китнос 15.8 € Book
Наксос to Кеа 16.1 € Book
Наксос to Сирос 8.9 € Book
Наксос to Лаврио 20 € Book
Наксос to Парос 5.7 € Book
Наксос to Парос 5.7 € Book
Наксос to Лаврио 20 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Сифнос 94.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Милос 94.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Астипалея 18 € Book
Наксос to Астипалея 18 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Донуса 7.5 € Book
Наксос to Донуса 7.5 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Иос 69.7 € Book
Наксос to Куфонисия 53 € Book
Наксос to Катапола 57.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Фолегандрос 76.7 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Иос 22 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Иос 22 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Миконос 47.7 € Book
Наксос to Сирос 59.7 € Book
Наксос to Ираклио 99.7 € Book
Наксос to Пирея 77.7 € Book
Наксос to Санторини 54.7 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Пирея 51.5 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Сифнос 94.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Милос 94.7 € Book
Наксос to Астипалея 18 € Book
Наксос to Астипалея 18 € Book
Наксос to Донуса 7.5 € Book
Наксос to Донуса 7.5 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Егиали 11.5 € Book
Наксос to Иос 69.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Фолегандрос 76.7 € Book
Наксос to Куфонисия 53 € Book
Наксос to Катапола 57.7 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Иос 22 € Book
Наксос to Пирея 67 € Book
Наксос to Парос 29 € Book
Наксос to Миконос 47.7 € Book
Наксос to Сирос 59.7 € Book
Наксос to Пирея 77.7 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Куфонисия 8 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Схинуса 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Ираклия 7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Иос 69.7 € Book
Наксос to Ираклио 99.7 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Тинос 36 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Рафина 43 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Пирея 51.5 € Book
Наксос to Фолегандрос 10 € Book
Наксос to Кимолос 12.5 € Book
Наксос to Скинос 7 € Book
Наксос to Скинос 7 € Book
Наксос to Иос 8.5 € Book
Наксос to Фолегандрос 10 € Book
Наксос to Милос 16 € Book
Наксос to Милос 16 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Милос 94.7 € Book
Наксос to Сифнос 94.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Куфонисия 7.5 € Book
Наксос to Схинуса 6.5 € Book
Наксос to Схинуса 6.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Куфонисия 7.5 € Book
Наксос to Ираклия 5.5 € Book
Наксос to Ираклия 5.5 € Book
Наксос to Катапола 11.5 € Book
Наксос to Тинос 49.7 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Пирея 42 € Book
Наксос to Парос 15 € Book
Наксос to Иос 8.9 € Book
Наксос to Санторини 12.2 € Book
Наксос to Санторини 12.2 € Book
Наксос to Иос 8.9 € Book
Наксос to Анафи 11.8 € Book
Наксос to Анафи 11.8 € Book
Наксос to Скинос 6.7 € Book
Наксос to Фолегандрос 10 € Book
Наксос to Фолегандрос 10 € Book
Наксос to Тирасия 11 € Book
Наксос to Тирасия 11 € Book
Наксос to Скинос 6.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Иос 69.7 € Book
Наксос to Миконос 57.7 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Наксос to Катапола 57.7 € Book
Наксос to Куфонисия 43.7 € Book
Наксос to Фолегандрос 76.7 € Book
Наксос to Парос 32.9 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Сирос 8.5 € Book
Наксос to Парос 5.5 € Book
Наксос to Парос 5.5 € Book
Наксос to Сирос 8.5 € Book
Наксос to Миконос 36 € Book
Наксос to Пирея 77.7 € Book
Наксос to Сирос 59.7 € Book
Наксос to Схинуса