Разписания на фериботите от/до Китнос

Разгледайте актуалните разписания на фериботите за предстоящата седмица и намерете всички фериботи, пътуващи от и до Китнос. Вижте часовете на отплаване и пристигане и сравнете цените и компаниите на едно място, за да можете лесно да резервирате фериботни билети онлайн.

Фериботи, отплаващи от Китнос

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Китнос to Кимолос 18 € Book
Китнос to Серифос 15 € Book
Китнос to Сифнос 12 € Book
Китнос to Милос 18 € Book
Китнос to Лаврио 16.6 € Book
Китнос to Лаврио 16.6 € Book
Китнос to Лаврио 16.6 € Book
Китнос to Лаврио 16.6 € Book
Китнос to Пирея 30.5 € Book
Китнос to Пирея 30.5 € Book
Китнос to Лаврио 16.8 € Book
Китнос to Лаврио 16.8 € Book
Китнос to Лаврио 16.8 € Book
Китнос to Лаврио 16.8 € Book
Китнос to Лаврио 15 € Book
Китнос to Кеа 6.5 € Book
Китнос to Кеа 6.5 € Book
Китнос to Лаврио 15 € Book
Китнос to Сирос 8 € Book
Китнос to Сирос 8 € Book
Китнос to Лаврио 16.6 € Book
Китнос to Лаврио 16.6 € Book
Китнос to Лаврио 16.6 € Book
Китнос to Лаврио 16.6 € Book
Китнос to Серифос 15 € Book
Китнос to Сифнос 12 € Book
Китнос to Кимолос 18 € Book
Китнос to Сифнос 12 € Book
Китнос to Серифос 15 € Book
Китнос to Милос 18 € Book
Китнос to Милос 18 € Book
Китнос to Сифнос 12 € Book
Китнос to Кимолос 18 € Book
Китнос to Кимолос 18 € Book
Китнос to Милос 18 € Book
Китнос to Серифос 15 € Book
Китнос to Лаврио 17 € Book
Китнос to Лаврио 17 € Book
Китнос to Лаврио 17 € Book
Китнос to Пирея 31 € Book
Китнос to Пирея 30.5 € Book
Китнос to Пирея 30.5 € Book
Китнос to Лаврио 7.5 € Book
Китнос to Кеа 6.3 € Book
Китнос to Кеа 6.3 € Book
Китнос to Лаврио 7.5 € Book
Китнос to Андрос 12.5 € Book
Китнос to Сирос 8.1 € Book
Китнос to Тинос 12.7 € Book
Китнос to Андрос 12.5 € Book
Китнос to Сирос 8.1 € Book
Китнос to Тинос 12.7 € Book
Китнос to Лаврио 15 € Book
Китнос to Кеа 6.5 € Book
Китнос to Кеа 6.5 € Book
Китнос to Лаврио 15 € Book
Китнос to Лаврио 16.8 € Book
Китнос to Лаврио 16.8 € Book
Китнос to Лаврио 16.8 € Book
Китнос to Лаврио 16.8 € Book
Китнос to Парос 13 € Book
Китнос to Милос 11 € Book
Китнос to Фолегандрос 14.5 € Book
Китнос to Фолегандрос 14.5 € Book
Китнос to Скинос 15.5 € Book
Китнос to Кимолос 10.5 € Book
Китнос to Иос 16.5 € Book
Китнос to Милос 11 € Book
Китнос to Сирос 8 € Book
Китнос to Наксос 15.5 € Book
Китнос to Лаврио 17 € Book
Китнос to Лаврио 17 € Book
Китнос to Серифос 7.5 € Book
Китнос to Серифос 7.5 € Book
Китнос to Сифнос 8 € Book
Китнос to Фолегандрос 15 € Book
Китнос to Скинос 15.5 € Book
Китнос to Скинос 15.5 € Book
Китнос to Иос 16.5 € Book
Китнос to Фолегандрос 15 € Book
Китнос to Санторини 20 € Book
Китнос to Санторини 20 € Book
Китнос to Иос 16.5 € Book
Китнос to Сифнос 8 € Book
Китнос to Пирея 30.5 € Book
Китнос to Пирея 31 € Book
Китнос to Пирея 30.5 € Book

Фериботи, пътуващи до Китнос

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Пирея to Китнос 30.5 € Book
Лаврио to Китнос 16.6 € Book
Лаврио to Китнос 16.6 € Book
Лаврио to Китнос 16.6 € Book
Лаврио to Китнос 16.6 € Book
Лаврио to Китнос 16.8 € Book
Лаврио to Китнос 16.8 € Book
Лаврио to Китнос 16.8 € Book
Лаврио to Китнос 16.8 € Book
Санторини to Китнос 20 € Book
Санторини to Китнос 20 € Book
Иос to Китнос 16.5 € Book
Иос to Китнос 16.5 € Book
Скинос to Китнос 15.5 € Book
Скинос to Китнос 15.5 € Book
Фолегандрос to Китнос 15 € Book
Фолегандрос to Китнос 15 € Book
Сифнос to Китнос 8 € Book
Сифнос to Китнос 8 € Book
Сирос to Китнос 8 € Book
Сирос to Китнос 8 € Book
Лаврио to Китнос 15 € Book
Лаврио to Китнос 15 € Book
Кеа to Китнос 6.5 € Book
Кеа to Китнос 6.5 € Book
Лаврио to Китнос 16.6 € Book
Лаврио to Китнос 16.6 € Book
Лаврио to Китнос 16.6 € Book
Лаврио to Китнос 16.6 € Book
Пирея to Китнос 31 € Book
Пирея to Китнос 30.5 € Book
Пирея to Китнос 30.5 € Book
Лаврио to Китнос 17 € Book
Лаврио to Китнос 17 € Book
Лаврио to Китнос 17 € Book
Санторини to Китнос 20.5 € Book
Санторини to Китнос 20.5 € Book
Фолегандрос to Китнос 15 € Book
Фолегандрос to Китнос 15 € Book
Скинос to Китнос 15.8 € Book
Скинос to Китнос 15.8 € Book
Иос to Китнос 16.8 € Book
Иос to Китнос 16.8 € Book
Милос to Китнос 18 € Book
Милос to Китнос 18 € Book
Милос to Китнос 18 € Book
Наксос to Китнос 15.8 € Book
Наксос to Китнос 15.8 € Book
Кимолос to Китнос 18 € Book
Кимолос to Китнос 18 € Book
Кимолос to Китнос 18 € Book
Сифнос to Китнос 12 € Book
Сифнос to Китнос 12 € Book
Сифнос to Китнос 12 € Book
Парос to Китнос 13.5 € Book
Парос to Китнос 13.5 € Book
Серифос to Китнос 15 € Book
Серифос to Китнос 15 € Book
Серифос to Китнос 15 € Book
Сирос to Китнос 8.1 € Book
Сирос to Китнос 8.1 € Book
Андрос to Китнос 12.5 € Book
Андрос to Китнос 12.5 € Book
Лаврио to Китнос 7.5 € Book
Лаврио to Китнос 7.5 € Book
Лаврио to Китнос 16.8 € Book
Лаврио to Китнос 16.8 € Book
Лаврио to Китнос 16.8 € Book
Лаврио to Китнос 16.8 € Book
Кеа to Китнос 6.3 € Book
Кеа to Китнос 6.3 € Book
Тинос to Китнос 13 € Book
Тинос to Китнос 13 € Book
Сирос to Китнос 8 € Book
Сирос to Китнос 8 € Book
Лаврио to Китнос 15 € Book
Лаврио to Китнос 15 € Book
Лаврио to Китнос 17 € Book
Лаврио to Китнос 17 € Book
Лаврио to Китнос 17 € Book
Кеа to Китнос 6.5 € Book
Кеа to Китнос 6.5 € Book
Милос to Китнос 18 € Book
Милос to Китнос 18 € Book
Милос to Китнос 18 € Book
Пирея to Китнос 30.5 € Book
Пирея to Китнос 30.5 € Book
Кимолос to Китнос 18 € Book
Кимолос to Китнос 18 € Book
Кимолос to Китнос 18 € Book
Сифнос to Китнос 12 € Book
Сифнос to Китнос 12 € Book
Сифнос to Китнос 12 € Book
Серифос to Китнос 15 € Book
Серифос to Китнос 15 € Book
Серифос to Китнос 15 € Book