Разписания на фериботите от/до Санторини

Разгледайте актуалните разписания на фериботите за предстоящата седмица и намерете всички фериботи, пътуващи от и до Санторини. Вижте часовете на отплаване и пристигане и сравнете цените и компаниите на едно място, за да можете лесно да резервирате фериботни билети онлайн.

Фериботи, отплаващи от Санторини

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Сирос 64.7 € Book
Санторини to Серифос 93.7 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Милос 93.7 € Book
Санторини to Сифнос 93.7 € Book
Санторини to Фолегандрос 69.7 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Наксос 31 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Наксос 31 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Ираклио 92.7 € Book
Санторини to Анафи 7.2 € Book
Санторини to Анафи 7.2 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Наксос 31 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Серифос 16.5 € Book
Санторини to Скинос 6.5 € Book
Санторини to Скинос 6.5 € Book
Санторини to Иос 6.5 € Book
Санторини to Иос 6.5 € Book
Санторини to Кимолос 13 € Book
Санторини to Кимолос 13 € Book
Санторини to Сифнос 12.5 € Book
Санторини to Сифнос 12.5 € Book
Санторини to Китнос 20 € Book
Санторини to Серифос 16.5 € Book
Санторини to Фолегандрос 7 € Book
Санторини to Пирея 48 € Book
Санторини to Пирея 48 € Book
Санторини to Китнос 20 € Book
Санторини to Милос 16 € Book
Санторини to Фолегандрос 7 € Book
Санторини to Милос 16 € Book
Санторини to Фолегандрос 7.2 € Book
Санторини to Сирос 17.9 € Book
Санторини to Скинос 7 € Book
Санторини to Скинос 7 € Book
Санторини to Парос 13.1 € Book
Санторини to Фолегандрос 7.2 € Book
Санторини to Наксос 12.2 € Book
Санторини to Иос 6.6 € Book
Санторини to Иос 6.6 € Book
Санторини to Парос 13.1 € Book
Санторини to Сирос 17.9 € Book
Санторини to Наксос 12.2 € Book
Санторини to Тирасия 2.1 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Иос 64.7 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Сирос 64.7 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Сифнос 93.7 € Book
Санторини to Фолегандрос 69.7 € Book
Санторини to Серифос 93.7 € Book
Санторини to Милос 93.7 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Наксос 31 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Ираклио 92.7 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Скинос 11 € Book
Санторини to Фолегандрос 12 € Book
Санторини to Иос 10 € Book
Санторини to Скинос 11 € Book
Санторини to Скинос 11 € Book
Санторини to Фолегандрос 12 € Book
Санторини to Фолегандрос 12 € Book
Санторини to Иос 10 € Book
Санторини to Иос 10 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Сирос 64.7 € Book
Санторини to Анафи 9 € Book
Санторини to Анафи 9 € Book
Санторини to Анафи 9 € Book
Санторини to Сифнос 93.7 € Book
Санторини to Серифос 93.7 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Милос 93.7 € Book
Санторини to Фолегандрос 69.7 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Наксос 31 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Наксос 31 € Book
Санторини to Ираклио 92.7 € Book
Санторини to Касос 24 € Book
Санторини to Халки 25.5 € Book
Санторини to Родос 26 € Book
Санторини to Диафани 24 € Book
Санторини to Карпатос 27 € Book
Санторини to Анафи 7.5 € Book
Санторини to Халки 25.5 € Book
Санторини to Диафани 24 € Book
Санторини to Карпатос 27 € Book
Санторини to Анафи 7.5 € Book
Санторини to Родос 26 € Book
Санторини to Скинос 6.5 € Book
Санторини to Скинос 6.5 € Book
Санторини to Кимолос 13 € Book
Санторини to Кимолос 13 € Book
Санторини to Серифос 16.5 € Book
Санторини to Фолегандрос 7 € Book
Санторини to Сифнос 12.5 € Book
Санторини to Серифос 16.5 € Book
Санторини to Пирея 48 € Book
Санторини to Сифнос 12.5 € Book
Санторини to Иос 6.5 € Book
Санторини to Иос 6.5 € Book
Санторини to Милос 16 € Book
Санторини to Милос 16 € Book
Санторини to Фолегандрос 7 € Book
Санторини to Пирея 48 € Book
Санторини to Анафи 9 € Book
Санторини to Анафи 9 € Book
Санторини to Анафи 9 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Сирос 64.7 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Серифос 93.7 € Book
Санторини to Сифнос 93.7 € Book
Санторини to Фолегандрос 69.7 € Book
Санторини to Милос 93.7 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Пирея 58 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Наксос 31 € Book
Санторини to Ираклио 92.7 € Book
Санторини to Анафи 7.2 € Book
Санторини to Анафи 7.2 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Фолегандрос 7.2 € Book
Санторини to Сирос 17.9 € Book
Санторини to Иос 6.6 € Book
Санторини to Наксос 12.2 € Book
Санторини to Скинос 7 € Book
Санторини to Фолегандрос 7.2 € Book
Санторини to Сирос 17.9 € Book
Санторини to Скинос 7 € Book
Санторини to Парос 13.1 € Book
Санторини to Иос 6.6 € Book
Санторини to Наксос 12.2 € Book
Санторини to Кеа 23.1 € Book
Санторини to Кеа 23.1 € Book
Санторини to Китнос 20.5 € Book
Санторини to Китнос 20.5 € Book
Санторини to Тирасия 2.1 € Book
Санторини to Лаврио 25 € Book
Санторини to Лаврио 25 € Book
Санторини to Парос 13.1 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Сирос 64.7 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Сифнос 93.7 € Book
Санторини to Серифос 93.7 € Book
Санторини to Пирея 84.7 € Book
Санторини to Фолегандрос 69.7 € Book
Санторини to Милос 93.7 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Иос 19 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Ираклио 92.7 € Book
Санторини to Ираклио 16 € Book
Санторини to Сития 21.5 € Book
Санторини to Родос 26 € Book
Санторини to Карпатос 27 € Book
Санторини to Ираклио 16 € Book
Санторини to Сития 21.5 € Book
Санторини to Родос 26 € Book
Санторини to Касос 24 € Book
Санторини to Карпатос 27 € Book
Санторини to Анафи 9 € Book
Санторини to Анафи 9 € Book
Санторини to Анафи 9 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Сирос 64.7 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Сифнос 12.5 € Book
Санторини to Скинос 6.5 € Book
Санторини to Серифос 16.5 € Book
Санторини to Скинос 6.5 € Book
Санторини to Кимолос 13 € Book
Санторини to Кимолос 13 € Book
Санторини to Пирея 48 € Book
Санторини to Милос 16 € Book
Санторини to Сифнос 12.5 € Book
Санторини to Фолегандрос 7 € Book
Санторини to Фолегандрос 7 € Book
Санторини to Серифос 93.7 € Book
Санторини to Фолегандрос 69.7 € Book
Санторини to Милос 93.7 € Book
Санторини to Сифнос 93.7 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Иос 6.5 € Book
Санторини to Иос 6.5 € Book
Санторини to Милос 16 € Book
Санторини to Пирея 48 € Book
Санторини to Серифос 16.5 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Наксос 31 € Book
Санторини to Наксос 31 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Ираклио 92.7 € Book
Санторини to Фолегандрос 12 € Book
Санторини to Скинос 11 € Book
Санторини to Скинос 11 € Book
Санторини to Иос 10 € Book
Санторини to Скинос 11 € Book
Санторини to Иос 10 € Book
Санторини to Иос 10 € Book
Санторини to Фолегандрос 12 € Book
Санторини to Фолегандрос 12 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Сирос 64.7 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Пирея 89.7 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Серифос 93.7 € Book
Санторини to Сифнос 93.7 € Book
Санторини to Пирея 84.7 € Book
Санторини to Фолегандрос 69.7 € Book
Санторини to Милос 93.7 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Миконос 89.2 € Book
Санторини to Наксос 59.7 € Book
Санторини to Парос 59.7 € Book
Санторини to Пирея 45.5 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Наксос 31 € Book
Санторини to Иос 19 € Book
Санторини to Пирея 58 € Book
Санторини to Иос 19 € Book
Санторини to Наксос 31 € Book
Санторини to Парос 32.5 € Book
Санторини to Ираклио 92.7 € Book
Санторини to Анафи 7.5 € Book
Санторини to Ираклио 16 € Book
Санторини to Родос 26 € Book
Санторини to Халки 25.5 € Book
Санторини to Карпатос 27 € Book
Санторини to Касос 24 € Book

Фериботи, пътуващи до Санторини

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Пирея to Санторини 48 € Book
Пирея to Санторини 48 € Book
Сирос to Санторини 17.9 € Book
Сирос to Санторини 17.9 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Ираклио to Санторини 92.7 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Парос to Санторини 13.1 € Book
Парос to Санторини 13.1 € Book
Сирос to Санторини 64.7 € Book
Миконос to Санторини 89.2 € Book
Наксос to Санторини 12.2 € Book
Наксос to Санторини 12.2 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Миконос to Санторини 89.2 € Book
Серифос to Санторини 16.5 € Book
Серифос to Санторини 93.7 € Book
Серифос to Санторини 16.5 € Book
Сифнос to Санторини 93.7 € Book
Парос to Санторини 59.7 € Book
Парос to Санторини 32.5 € Book
Парос to Санторини 32.5 € Book
Иос to Санторини 6.6 € Book
Иос to Санторини 6.6 € Book
Сифнос to Санторини 12.5 € Book
Сифнос to Санторини 12.5 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Милос to Санторини 93.7 € Book
Миконос to Санторини 89.2 € Book
Скинос to Санторини 7 € Book
Скинос to Санторини 7 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Парос to Санторини 59.7 € Book
Фолегандрос to Санторини 7.2 € Book
Фолегандрос to Санторини 7.2 € Book
Фолегандрос to Санторини 69.7 € Book
Милос to Санторини 16 € Book
Милос to Санторини 16 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Тирасия to Санторини 2.1 € Book
Фолегандрос to Санторини 7 € Book
Фолегандрос to Санторини 7 € Book
Скинос to Санторини 6.5 € Book
Скинос to Санторини 6.5 € Book
Иос to Санторини 6.5 € Book
Иос to Санторини 6.5 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Парос to Санторини 32.5 € Book
Парос to Санторини 32.5 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Анафи to Санторини 7.2 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Анафи to Санторини 7.2 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Санторини 58 € Book
Ираклио to Санторини 92.7 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Сирос to Санторини 64.7 € Book
Миконос to Санторини 89.2 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Миконос to Санторини 89.2 € Book
Иос to Санторини 64.7 € Book
Серифос to Санторини 93.7 € Book
Сифнос to Санторини 93.7 € Book
Парос to Санторини 59.7 € Book
Парос to Санторини 32.5 € Book
Парос to Санторини 32.5 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Милос to Санторини 93.7 € Book
Миконос to Санторини 89.2 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Парос to Санторини 59.7 € Book
Фолегандрос to Санторини 69.7 € Book
Родос to Санторини 26 € Book
Родос to Санторини 26 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Иос to Санторини 19 € Book
Иос to Санторини 19 € Book
Халки to Санторини 25.5 € Book
Диафани to Санторини 24 € Book
Карпатос to Санторини 27 € Book
Касос to Санторини 24 € Book
Ираклио to Санторини 16 € Book
Ираклио to Санторини 16 € Book
Анафи to Санторини 7.5 € Book
Анафи to Санторини 7.5 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Санторини 58 € Book
Ираклио to Санторини 92.7 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Сирос to Санторини 64.7 € Book
Миконос to Санторини 89.2 € Book
Фолегандрос to Санторини 12 € Book
Фолегандрос to Санторини 12 € Book
Фолегандрос to Санторини 12 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Миконос to Санторини 89.2 € Book
Скинос to Санторини 11 € Book
Скинос to Санторини 11 € Book
Скинос to Санторини 11 € Book
Серифос to Санторини 93.7 € Book
Иос to Санторини 10 € Book
Иос to Санторини 10 € Book
Иос to Санторини 10 € Book
Сифнос to Санторини 93.7 € Book
Парос to Санторини 59.7 € Book
Парос to Санторини 32.5 € Book
Парос to Санторини 32.5 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Милос to Санторини 93.7 € Book
Миконос to Санторини 89.2 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Наксос to Санторини 31 € Book
Парос to Санторини 59.7 € Book
Фолегандрос to Санторини 69.7 € Book
Анафи to Санторини 9 € Book
Анафи to Санторини 9 € Book
Анафи to Санторини 9 € Book
Наксос to Санторини 59.7 € Book
Пирея to Санторини 48 € Book
Пирея to Санторини 48 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Серифос to Санторини 16.5 € Book
Серифос to Санторини 16.5 € Book
Сифнос to Санторини 12.5 € Book
Сифнос to Санторини 12.5 € Book
Милос to Санторини 16 € Book
Милос to Санторини 16 € Book
Кимолос to Санторини 13 € Book
Кимолос to Санторини 13 € Book
Фолегандрос to Санторини 7 € Book
Фолегандрос to Санторини 7 € Book
Скинос to Санторини 6.5 € Book
Скинос to Санторини 6.5 € Book
Иос to Санторини 6.5 € Book
Иос to Санторини 6.5 € Book
Сирос to Санторини 17.9 € Book
Сирос to Санторини 17.9 € Book
Пирея to Санторини 89.7 € Book
Пирея to Санторини 45.5 € Book
Пирея to Санторини 58 € Book
Ираклио to Санторини 92.7 € Book
Пирея to Санторини 84.7 € Book
Парос to Санторини 13.1 € Book
Парос to Санторини 13.1 € Book
Сирос to Санторини 64.7 € Book
Анафи to Санторини