Κεφαλονιά Δρομολόγια Πλοίων

Βρες μια ενημερωμένη λίστα με όλα τα δρομολόγια πλοίων από και προς τον προορισμό σου για την ερχόμενη εβδομάδα. Δες τις ώρες αναχώρησης και άφιξης, τις τιμές εισιτηρίων και τις εταιρείες, και κλείσε ακτοπλοϊκά online εύκολα και γρήγορα στο Ferryhopper!

Δρομολόγια από: Κεφαλονιά

Ακτοπλοϊκή Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη Ενδεικτική τιμή Κράτηση
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Μεγανήσι 15 € Book
Σάμη to Κέρκυρα 24.3 € Book
Σάμη to Πισαετός 2.4 € Book
Σάμη to Λευκάδα 19 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Παξοί 18.9 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.95 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Ζάκυνθος 12.8 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Παξοί 18.9 € Book
Σάμη to Λευκάδα 19 € Book
Σάμη to Πισαετός 2.4 € Book
Σάμη to Κέρκυρα 24.3 € Book
Σάμη to Μεγανήσι 15 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Ζάκυνθος 12.8 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Παξοί 18.9 € Book
Σάμη to Λευκάδα 19 € Book
Σάμη to Κέρκυρα 24.3 € Book
Σάμη to Μεγανήσι 15 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Πισαετός 2.4 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.95 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.95 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.95 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Σάμη to Πισαετός 5 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Αστακός 12 € Book
Σάμη to Ζάκυνθος 12.8 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Σάμη to Πισαετός 3 € Book
Πόρος to Κυλλήνη 13.5 € Book

Δρομολόγια προς: Κεφαλονιά

Ακτοπλοϊκή Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη Ενδεικτική τιμή Κράτηση
Ζάκυνθος to Σάμη 12.8 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Αστακός to Σάμη 12 € Book
Αστακός to Σάμη 12 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Κέρκυρα to Σάμη 25.9 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Παξοί to Σάμη 20 € Book
Αστακός to Σάμη 12 € Book
Λευκάδα to Σάμη 19 € Book
Μεγανήσι to Σάμη 15 € Book
Πισαετός to Σάμη 2.4 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.95 € Book
Ζάκυνθος to Σάμη 12.8 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Αστακός to Σάμη 12 € Book
Αστακός to Σάμη 12 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Κέρκυρα to Σάμη 25.9 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Παξοί to Σάμη 20 € Book
Λευκάδα to Σάμη 19 € Book
Αστακός to Σάμη 12 € Book
Αστακός to Σάμη 12 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Μεγανήσι to Σάμη 15 € Book
Πισαετός to Σάμη 2.4 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Ζάκυνθος to Σάμη 12.8 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Αστακός to Σάμη 12 € Book
Αστακός to Σάμη 12 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.95 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.95 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.95 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Αστακός to Σάμη 12 € Book
Αστακός to Σάμη 12 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Κέρκυρα to Σάμη 25.9 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Παξοί to Σάμη 20 € Book
Λευκάδα to Σάμη 19 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Μεγανήσι to Σάμη 15 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 5 € Book
Πισαετός to Σάμη 2.4 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Πισαετός to Σάμη 3 € Book
Κυλλήνη to Πόρος 13.5 € Book