Разписания на фериботите от/до Кефалония

Разгледайте актуалните разписания на фериботите за предстоящата седмица и намерете всички фериботи, пътуващи от и до Кефалония. Вижте часовете на отплаване и пристигане и сравнете цените и компаниите на едно място, за да можете лесно да резервирате фериботни билети онлайн.

Фериботи, отплаващи от Кефалония

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Закинтос 12.8 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Паксос 18.9 € Book
Сами to Лефкада 19 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Писаетос 2.4 € Book
Сами to Корфу 24.3 € Book
Сами to Меганиси 15 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Закинтос 12.8 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Паксос 18.9 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Лефкада 19 € Book
Сами to Писаетос 2.4 € Book
Сами to Корфу 24.3 € Book
Сами to Меганиси 15 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Закинтос 12.8 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Лефкада 19 € Book
Сами to Корфу 24.3 € Book
Сами to Меганиси 15 € Book
Сами to Паксос 18.9 € Book
Сами to Писаетос 2.4 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Порос to Килини 13.95 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Порос to Килини 13.95 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Порос to Килини 13.95 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book

Фериботи, пътуващи до Кефалония

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Патра to Сами 15.4 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Меганиси to Сами 15 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 2.4 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Закинтос to Сами 12.8 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Корфу to Сами 25.9 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Паксос to Сами 20 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Лефкада to Сами 19 € Book
Меганиси to Сами 15 € Book
Писаетос to Сами 2.4 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Закинтос to Сами 12.8 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Корфу to Сами 25.9 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Паксос to Сами 20 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Лефкада to Сами 19 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Меганиси to Сами 15 € Book
Писаетос to Сами 2.4 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Закинтос to Сами 12.8 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Килини to Порос 13.95 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.95 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.95 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Корфу to Сами 25.9 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Паксос to Сами 20 € Book
Лефкада to Сами 19 € Book