Разписания на фериботите от/до Кефалония

Разгледайте актуалните разписания на фериботите за предстоящата седмица и намерете всички фериботи, пътуващи от и до Кефалония. Вижте часовете на отплаване и пристигане и сравнете цените и компаниите на едно място, за да можете лесно да резервирате фериботни билети онлайн.

Фериботи, отплаващи от Кефалония

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Порос to Килини 13.5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Порос to Писаетос 2 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Порос to Писаетос 2 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Порос to Писаетос 2 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Патра 15.4 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Астакос 12 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Сами to Писаетос 3 € Book
Порос to Килини 13.5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book
Сами to Писаетос 5 € Book

Фериботи, пътуващи до Кефалония

Фериботен оператор Фериботен маршрут Час на отплаване Час на пристигане Ориентировъчна цена Резервирайте
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Писаетос to Порос 2 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Писаетос to Порос 2 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Писаетос to Порос 2 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Патра to Сами 15.4 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Писаетос to Сами 3 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Астакос to Сами 12 € Book
Килини to Порос 13.5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book
Писаетос to Сами 5 € Book