Πάτρα Δρομολόγια Πλοίων

Βρες μια ενημερωμένη λίστα με όλα τα δρομολόγια πλοίων από και προς τον προορισμό σου για την ερχόμενη εβδομάδα. Δες τις ώρες αναχώρησης και άφιξης, τις τιμές εισιτηρίων και τις εταιρείες, και κλείσε ακτοπλοϊκά online εύκολα και γρήγορα στο Ferryhopper!

Δρομολόγια από: Πάτρα

Ακτοπλοϊκή Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη Ενδεικτική τιμή Κράτηση
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Βενετία 137 € Book
Πάτρα to Βενετία 137 € Book
Πάτρα to Βενετία 137 € Book
Πάτρα to Βενετία 137 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 105 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 105 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 117 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 117 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 105 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 105 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 105 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 117 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 117 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 105 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 105 € Book
Πάτρα to Βενετία 137 € Book
Πάτρα to Βενετία 137 € Book
Πάτρα to Βενετία 137 € Book
Πάτρα to Βενετία 137 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 105 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 117 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 105 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Μπάρι 73 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 117 € Book
Πάτρα to Ανκόνα 117 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Πισαετός 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book
Πάτρα to Σάμη 15.4 € Book

Δρομολόγια προς: Πάτρα

Ακτοπλοϊκή Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη Ενδεικτική τιμή Κράτηση
Μπάρι to Πάτρα 82 € Book
Μπάρι to Πάτρα 82 € Book
Μπάρι to Πάτρα 82 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 142 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Βενετία to Πάτρα 148 € Book
Βενετία to Πάτρα 148 € Book
Βενετία to Πάτρα 148 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 142 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Μπάρι to Πάτρα 105 € Book
Μπάρι to Πάτρα 105 € Book
Μπάρι to Πάτρα 105 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Μπάρι to Πάτρα 105 € Book
Μπάρι to Πάτρα 105 € Book
Μπάρι to Πάτρα 105 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 142 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 142 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Μπάρι to Πάτρα 105 € Book
Μπάρι to Πάτρα 105 € Book
Μπάρι to Πάτρα 105 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 142 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Μπάρι to Πάτρα 82 € Book
Μπάρι to Πάτρα 82 € Book
Μπάρι to Πάτρα 82 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Βενετία to Πάτρα 148 € Book
Βενετία to Πάτρα 148 € Book
Βενετία to Πάτρα 148 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 142 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Ανκόνα to Πάτρα 130 € Book
Μπάρι to Πάτρα 82 € Book
Μπάρι to Πάτρα 82 € Book
Μπάρι to Πάτρα 82 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Πισαετός to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book
Σάμη to Πάτρα 15.4 € Book