Λέρος Δρομολόγια Πλοίων

Βρες μια ενημερωμένη λίστα με όλα τα δρομολόγια πλοίων από και προς τον προορισμό σου για την ερχόμενη εβδομάδα. Δες τις ώρες αναχώρησης και άφιξης, τις τιμές εισιτηρίων και τις εταιρείες, και κλείσε ακτοπλοϊκά online εύκολα και γρήγορα στο Ferryhopper!

Δρομολόγια από: Λέρος

Ακτοπλοϊκή Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη Ενδεικτική τιμή Κράτηση
Λακκί to Λειψοί 6.5 € Book
Λακκί to Λειψοί 6.5 € Book
Λακκί to Πάτμος 6.5 € Book
Λακκί to Πάτμος 6.5 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 10.5 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 10.5 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 8.5 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 8.5 € Book
Λακκί to Αρκιοί 7 € Book
Λακκί to Αρκιοί 7 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κως 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Λειψοί 18 € Book
Αγ. Μαρίνα to Αγαθονήσι 22 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 22 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Αγ. Κήρυκος 29 € Book
Λακκί to Φούρνοι 26 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Αγ. Κήρυκος 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κως 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Αγ. Μαρίνα to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Φούρνοι 26 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Αγ. Μαρίνα to Λειψοί 18 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Ρόδος 31.5 € Book
Λακκί to Ρόδος 31.5 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Κως 14.5 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Κως 14.5 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κως 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 22 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Αγ. Μαρίνα to Αγαθονήσι 22 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κως 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Αγ. Μαρίνα to Λειψοί 18 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πάτμος 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Αγαθονήσι 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Αρκιοί 25 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Αρκιοί 25 € Book
Λακκί to Αρκιοί 25 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 22 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 22 € Book
Λακκί to Κως 14.5 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 8.5 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 10.5 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 10.5 € Book
Λακκί to Λειψοί 6.5 € Book
Λακκί to Πάτμος 6.5 € Book
Λακκί to Λειψοί 6.5 € Book
Λακκί to Πάτμος 6.5 € Book
Λακκί to Αρκιοί 7 € Book
Λακκί to Αρκιοί 7 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κάλυμνος 24 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κως 29 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κως 29 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Αγ. Μαρίνα to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Φούρνοι 26 € Book
Λακκί to Αγ. Κήρυκος 29 € Book
Λακκί to Αγ. Κήρυκος 29 € Book
Λακκί to Φούρνοι 26 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πυθαγόρειο 28 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Πειραιάς 48 € Book
Λακκί to Πειραιάς 48 € Book
Λακκί to Σύρος 51.5 € Book
Λακκί to Πάτμος 11 € Book
Λακκί to Πάτμος 11 € Book
Λακκί to Σύρος 51.5 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κως 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Λειψοί 18 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κως 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Ρόδος 31.5 € Book
Λακκί to Κως 14.5 € Book
Λακκί to Κως 14.5 € Book
Λακκί to Ρόδος 31.5 € Book
Λακκί to Λειψοί 6.5 € Book
Λακκί to Λειψοί 6.5 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 10.5 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 10.5 € Book
Λακκί to Πάτμος 6.5 € Book
Λακκί to Πάτμος 6.5 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 8.5 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 8.5 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Πάτμος 11 € Book
Λακκί to Σύρος 51.5 € Book
Λακκί to Πειραιάς 48 € Book
Λακκί to Πειραιάς 48 € Book
Λακκί to Σύρος 51.5 € Book
Λακκί to Πάτμος 11 € Book
Λακκί to Σύμη 19.5 € Book
Λακκί to Σύμη 19.5 € Book
Λακκί to Κως 8.5 € Book
Λακκί to Κως 8.5 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Ρόδος 20 € Book
Λακκί to Ρόδος 20 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Λειψοί 18 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Ρόδος 48 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κως 29 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Αγ. Μαρίνα to Ρόδος 48 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κάλυμνος 24 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 24 € Book
Αγ. Μαρίνα to Κως 29 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Σύμη 45 € Book
Λακκί to Πάτμος 6.5 € Book
Λακκί to Λειψοί 5.5 € Book
Λακκί to Πειραιάς 48 € Book
Λακκί to Πειραιάς 48 € Book
Λακκί to Πάτμος 6.5 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Κως 14.5 € Book
Λακκί to Κως 14.5 € Book
Λακκί to Ρόδος 31.5 € Book
Λακκί to Ρόδος 31.5 € Book
Λακκί to Κάλυμνος 8 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 22 € Book
Λακκί to Αγαθονήσι 22 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Λειψοί 18 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Λακκί to Πυθαγόρειο 28 € Book
Αγ. Μαρίνα to Λειψοί 18 € Book
Λακκί to Πάτμος 22 € Book
Αγ. Μαρίνα to Πυθαγόρειο 28 € Book
Αγ. Μαρίνα to Αγαθονήσι 22 € Book
Λακκί to Πειραιάς 48 € Book
Λακκί to Πειραιάς 48 € Book
Λακκί to Σύρος 51.5 € Book
Λακκί to Σύρος 51.5 € Book
Λακκί to Πάτμος 11 € Book
Λακκί to Πάτμος 11 € Book

Δρομολόγια προς: Λέρος

Ακτοπλοϊκή Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη Ενδεικτική τιμή Κράτηση
Κάλυμνος to Λακκί 8 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 8 € Book
Πυθαγόρειο to Αγ. Μαρίνα 28 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 28 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 28 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 28 € Book
Ρόδος to Λακκί 48 € Book
Ρόδος to Λακκί 48 € Book
Ρόδος to Αγ. Μαρίνα 48 € Book
Ρόδος to Λακκί 48 € Book
Σύμη to Λακκί 45 € Book
Σύμη to Λακκί 45 € Book
Φούρνοι to Λακκί 26 € Book
Φούρνοι to Λακκί 26 € Book
Αγ. Κήρυκος to Λακκί 29 € Book
Αγ. Κήρυκος to Λακκί 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Αγ. Μαρίνα 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Πάτμος to Αγ. Μαρίνα 22 € Book
Λειψοί to Αγ. Μαρίνα 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Κάλυμνος to Αγ. Μαρίνα 24 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Πάτμος to Αγ. Μαρίνα 22 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Αγαθονήσι to Αγ. Μαρίνα 22 € Book
Αγαθονήσι to Λακκί 22 € Book
Αγαθονήσι to Λακκί 22 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Αγ. Μαρίνα 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 10.5 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 10.5 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Αγ. Μαρίνα 29 € Book
Αγαθονήσι to Λακκί 8.5 € Book
Αγαθονήσι to Λακκί 8.5 € Book
Κάλυμνος to Αγ. Μαρίνα 24 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Πειραιάς to Λακκί 48 € Book
Πειραιάς to Λακκί 59 € Book
Αρκιοί to Λακκί 7 € Book
Αρκιοί to Λακκί 7 € Book
Πάτμος to Λακκί 6.5 € Book
Πάτμος to Λακκί 6.5 € Book
Λειψοί to Λακκί 6.5 € Book
Λειψοί to Λακκί 6.5 € Book
Σύρος to Λακκί 51.5 € Book
Σύρος to Λακκί 51.5 € Book
Πάτμος to Λακκί 11 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 28 € Book
Ρόδος to Αγ. Μαρίνα 48 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 28 € Book
Ρόδος to Λακκί 48 € Book
Πυθαγόρειο to Αγ. Μαρίνα 28 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 28 € Book
Ρόδος to Λακκί 48 € Book
Ρόδος to Λακκί 48 € Book
Αγαθονήσι to Λακκί 22 € Book
Αγαθονήσι to Αγ. Μαρίνα 22 € Book
Αγαθονήσι to Λακκί 22 € Book
Σύμη to Λακκί 45 € Book
Σύμη to Λακκί 45 € Book
Αρκιοί to Λακκί 25 € Book
Αρκιοί to Αγ. Μαρίνα 25 € Book
Αρκιοί to Λακκί 25 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Πάτμος to Αγ. Μαρίνα 22 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Αγ. Μαρίνα 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Κως to Αγ. Μαρίνα 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Κάλυμνος to Αγ. Μαρίνα 24 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Πάτμος to Αγ. Μαρίνα 22 € Book
Αγαθονήσι to Λακκί 22 € Book
Αγαθονήσι to Αγ. Μαρίνα 22 € Book
Αγαθονήσι to Λακκί 22 € Book
Πειραιάς to Λακκί 48 € Book
Λειψοί to Αγ. Μαρίνα 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Αγ. Μαρίνα 29 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Κάλυμνος to Αγ. Μαρίνα 24 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Πάτμος to Λακκί 11 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 8 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 8 € Book
Πυθαγόρειο to Αγ. Μαρίνα 28 € Book
Ρόδος to Αγ. Μαρίνα 48 € Book
Ρόδος to Λακκί 48 € Book
Ρόδος to Λακκί 48 € Book
Ρόδος to Λακκί 48 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 28 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 28 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 28 € Book
Σύμη to Λακκί 45 € Book
Σύμη to Λακκί 45 € Book
Σύμη to Λακκί 45 € Book
Φούρνοι to Λακκί 26 € Book
Φούρνοι to Λακκί 26 € Book
Αγ. Κήρυκος to Λακκί 29 € Book
Αγ. Κήρυκος to Λακκί 29 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Πάτμος to Αγ. Μαρίνα 22 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Αγ. Μαρίνα 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Λειψοί to Αγ. Μαρίνα 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Κάλυμνος to Αγ. Μαρίνα 24 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Λακκί 18 € Book
Λειψοί to Αγ. Μαρίνα 18 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Λακκί 29 € Book
Κως to Αγ. Μαρίνα 29 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Πάτμος to Λακκί 22 € Book
Πάτμος to Αγ. Μαρίνα 22 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 24 € Book
Κάλυμνος to Αγ. Μαρίνα 24 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 10.5 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 10.5 € Book
Αρκιοί to Λακκί 7 € Book
Αρκιοί to Λακκί 7 € Book
Ρόδος to Λακκί 31.5 € Book
Ρόδος to Λακκί 31.5 € Book
Πάτμος to Λακκί 6.5 € Book
Πάτμος to Λακκί 6.5 € Book
Λειψοί to Λακκί 6.5 € Book
Λειψοί to Λακκί 6.5 € Book
Κως to Λακκί 14.5 € Book
Κως to Λακκί 14.5 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 8 € Book
Κάλυμνος to Λακκί 8 € Book
Ρόδος to Λακκί 48 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 28 € Book
Πυθαγόρειο to Λακκί 28 € Book
Πυθαγόρειο to Αγ. Μαρίνα 28 € Book
Ρόδος to Λακκί 48 € Book