Παλέρμο Δρομολόγια Πλοίων

Βρες μια ενημερωμένη λίστα με όλα τα δρομολόγια πλοίων από και προς τον προορισμό σου για την ερχόμενη εβδομάδα. Δες τις ώρες αναχώρησης και άφιξης, τις τιμές εισιτηρίων και τις εταιρείες, και κλείσε ακτοπλοϊκά online εύκολα και γρήγορα στο Ferryhopper!

Δρομολόγια από: Παλέρμο

Ακτοπλοϊκή Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη Ενδεικτική τιμή Κράτηση
Παλέρμο to Λιβόρνο 30 € Book
Παλέρμο to Λιβόρνο 41 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 24 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 24 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 42.62 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 26.8 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 26.09 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 37.08 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 42.62 € Book
Παλέρμο to Γένοβα 50.41 € Book
Παλέρμο to Γένοβα 71.66 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 26.8 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 26.09 € Book
Παλέρμο to Τύνιδα 30 € Book
Παλέρμο to Τύνιδα 41.8 € Book
Παλέρμο to Τύνιδα 41.6 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 37.08 € Book
Παλέρμο to Λιβόρνο 30 € Book
Παλέρμο to Λιβόρνο 47 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 38.78 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 53.6 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 53.6 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 24 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 24 € Book
Παλέρμο to Γένοβα 58.02 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 26.8 € Book
Παλέρμο to Κάλιαρι 39.94 € Book
Παλέρμο to Κάλιαρι 30 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 37.08 € Book
Παλέρμο to Τσιβιταβέκια 60 € Book
Παλέρμο to Σαλέρνο Μόλος Μανφρέντι 30 € Book
Παλέρμο to Σαλέρνο Μόλος Μανφρέντι 41 € Book
Παλέρμο to Σαλέρνο Πονέντε 41 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 43.23 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 26.8 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 37.08 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 38.78 € Book
Παλέρμο to Γένοβα 70.25 € Book
Παλέρμο to Τύνιδα 30 € Book
Παλέρμο to Τύνιδα 43.8 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 26.8 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 24 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 24 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 37.08 € Book
Παλέρμο to Λιβόρνο 30 € Book
Παλέρμο to Λιβόρνο 42 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 42.62 € Book
Παλέρμο to Γένοβα 50.41 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 26.8 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 24 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 24 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 37.08 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 48.5 € Book
Παλέρμο to Πόρτα ντι Μάσσα 38.78 € Book
Παλέρμο to Γένοβα 68.84 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 26.8 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 26.09 € Book
Παλέρμο to Ούστικα 37.08 € Book

Δρομολόγια προς: Παλέρμο

Ακτοπλοϊκή Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη Ενδεικτική τιμή Κράτηση
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 38.78 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Γένοβα to Παλέρμο 59.43 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 34.08 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 23.8 € Book
Λιβόρνο to Παλέρμο 30 € Book
Λιβόρνο to Παλέρμο 46 € Book
Σαλέρνο Μόλος Μανφρέντι to Παλέρμο 60 € Book
Σαλέρνο Πονέντε to Παλέρμο 60 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 38.78 € Book
Σαλέρνο Μόλος Κονκόρντια to Παλέρμο 60 € Book
Σαλέρνο Μόλος Μανφρέντι to Παλέρμο 30 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Τσιβιταβέκια to Παλέρμο 67.5 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 25 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 25 € Book
Γένοβα to Παλέρμο 58.02 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 34.08 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 23.8 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 23.09 € Book
Κάλιαρι to Παλέρμο 30 € Book
Κάλιαρι to Παλέρμο 39.94 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 42.62 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 52.5 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 52.5 € Book
Γένοβα to Παλέρμο 50.41 € Book
Τύνιδα to Παλέρμο 38.78 € Book
Τύνιδα to Παλέρμο 26 € Book
Τύνιδα to Παλέρμο 32 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 34.08 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 23.8 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 43.23 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 34.08 € Book
Σαλέρνο Μόλος Μανφρέντι to Παλέρμο 30 € Book
Σαλέρνο Μόλος Μανφρέντι to Παλέρμο 60 € Book
Σαλέρνο Πονέντε to Παλέρμο 60 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 23.8 € Book
Λιβόρνο to Παλέρμο 30 € Book
Λιβόρνο to Παλέρμο 46 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 38.78 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Γένοβα to Παλέρμο 63.76 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 25 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 25 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 34.08 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 23.8 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 23.09 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 38.78 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Γένοβα to Παλέρμο 68.84 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 25 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 25 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 34.08 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 23.8 € Book
Λιβόρνο to Παλέρμο 42 € Book
Λιβόρνο to Παλέρμο 30 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 42.62 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 47.4 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 25 € Book
Πόρτα ντι Μάσσα to Παλέρμο 25 € Book
Γένοβα to Παλέρμο 68.84 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 34.08 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 23.09 € Book
Ούστικα to Παλέρμο 23.8 € Book

Δρομολόγια πλοίων για περισσότερα λιμάνια