Globe with orange continents
Trusted by millions
The preferred choice for 3M+ travelers all over the world
Euro sign with green background
Travel at the best price
Same prices as ferry companies, plus exclusive offers and discounts
Person with long dark hair and brown top
Putting travelers first
From planning to journey’s end, we’re here to ensure you travel with peace of mind

Bëni më shumë me aplikacionin Ferryhopper!

Mobile phone screen showing the ferry tracking feature on the Ferryhopper App

Gjurmoni tragetin live

& qëndroni të përditësuar lidhur me çdo vone

Udhëtarët që përdorin aplikacionin Ferryhopper në telefonat e tyre celularë

Ndani rezervimet

me shokët tuaj të udhëtimit

Hand holding a mobile phone with two people on the screen

Ruani të dhënat tuaja

për rezervim më të shpejtë

Traveler looking at e-ticket on their mobile phone

Imbarkim pa vështirësi

me biletën tuaj elektronike

Dotted line leading to a green location pin
3K+
ferry routes
Globe with green continents
26
countries served
E-ticket with QR code and a globe
8.5M
tickets sold
Hand holding a mobile phone with the Ferryhopper logo displayed as the background image
2M+
app downloads