Majorka: rozkład promów

Znajdź pełną listę aktualnych rozkładów promów na nadchodzący tydzień, w tym wszystkie promy wypływające z i przypływające do ciekawych miejsc docelowych takich jak Majorka. Sprawdź rejsy, godziny wypłynięcia i przypłynięcia, ceny i operatorów – wszystko w jednym miejscu, aby ułatwić Ci rezerwowanie biletów na promy online.

Majorka: promy wypływające

Operator promowy Trasa rejsu Wypłynięcie Przypłynięcie Orientacyjna cena Zarezerwuj
Alcudia to Barcelona 54.6 € Book
Alcudia to Ciutadella 68.5 € Book
Palma to Denia 81 € Book
Palma to Ibiza 103 € Book
Palma to Formentera 107 € Book
Alcudia to Ciutadella 88.5 € Book
Palma to Barcelona 35.9 € Book
Palma to Walencja 68.5 € Book
Palma to Walencja 42.72 € Book
Palma to Barcelona 22.44 € Book
Palma to Barcelona 45.5 € Book
Palma to Walencja 38.9 € Book
Palma to Walencja 43.9 € Book
Alcudia to Barcelona 54.6 € Book
Alcudia to Ciutadella 68.5 € Book
Palma to Denia 83 € Book
Palma to Ibiza 102.75 € Book
Palma to Formentera 119 € Book
Alcudia to Ciutadella 88.5 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Palma to Barcelona 35.9 € Book
Palma to Walencja 68.5 € Book
Palma to Walencja 42.72 € Book
Palma to Walencja 37.9 € Book
Palma to Barcelona 45.5 € Book
Palma to Barcelona 22.44 € Book
Palma to Walencja 63.5 € Book
Alcudia to Barcelona 54.6 € Book
Alcudia to Ciutadella 88.5 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Alcudia to Ciutadella 68.5 € Book
Palma to Denia 75 € Book
Palma to Ibiza 106.5 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Palma to Formentera 115 € Book
Alcudia to Ciutadella 96.5 € Book
Palma to Walencja 68.5 € Book
Palma to Walencja 42.72 € Book
Palma to Ibiza 54 € Book
Palma to Walencja 37.9 € Book
Palma to Barcelona 33.44 € Book
Palma to Barcelona 70.5 € Book
Palma to Walencja 63.5 € Book
Alcudia to Barcelona 54.6 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Palma to Barcelona 52.9 € Book
Alcudia to Ciutadella 76.5 € Book
Palma to Denia 78 € Book
Palma to Formentera 103 € Book
Palma to Ibiza 103.5 € Book
Palma to Mahon 54 € Book
Alcudia to Ciutadella 88.5 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Palma to Walencja 63.5 € Book
Palma to Barcelona 54.9 € Book
Alcudia to Barcelona 54.6 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Alcudia to Ciutadella 95 € Book
Alcudia to Ciutadella 88.5 € Book
Palma to Ibiza 54 € Book
Palma to Walencja 64.8 € Book
Alcudia to Barcelona 46.74 € Book
Alcudia to Ciutadella 68.5 € Book
Palma to Denia 77 € Book
Palma to Ibiza 101 € Book
Palma to Formentera 111 € Book
Alcudia to Ciutadella 88.5 € Book
Palma to Barcelona 32.9 € Book
Palma to Walencja 63.5 € Book
Palma to Ibiza 86 € Book
Palma to Walencja 42.72 € Book
Palma to Ibiza 54 € Book
Palma to Walencja 68.5 € Book
Palma to Barcelona 50.51 € Book
Palma to Barcelona 22.44 € Book
Palma to Walencja 38.9 € Book
Alcudia to Barcelona 54.6 € Book
Alcudia to Ciutadella 68.5 € Book
Palma to Ibiza 101.5 € Book
Palma to Formentera 103 € Book
Palma to Denia 80 € Book
Alcudia to Ciutadella 88.5 € Book
Palma to Barcelona 32.9 € Book
Palma to Walencja 68.5 € Book
Palma to Walencja 42.72 € Book
Palma to Barcelona 45.5 € Book
Palma to Barcelona 33.44 € Book
Palma to Walencja 38.9 € Book
Palma to Walencja 55.5 € Book
Alcudia to Barcelona 54.6 € Book
Alcudia to Ciutadella 68.5 € Book
Palma to Denia 76 € Book
Palma to Ibiza 101.5 € Book
Palma to Formentera 103 € Book
Alcudia to Ciutadella 88.5 € Book
Palma to Barcelona 40.9 € Book
Palma to Walencja 68.5 € Book
Palma to Walencja 42.72 € Book
Palma to Barcelona 22.44 € Book
Palma to Barcelona 45.5 € Book
Palma to Walencja 38 € Book
Palma to Walencja 43.9 € Book

Majorka: promy przypływające

Operator promowy Trasa rejsu Wypłynięcie Przypłynięcie Orientacyjna cena Zarezerwuj
Denia to Palma 73 € Book
Formentera to Palma 103 € Book
Ciutadella to Alcudia 88.5 € Book
Ibiza to Palma 94 € Book
Barcelona to Alcudia 55.5 € Book
Barcelona to Palma 26.9 € Book
Walencja to Palma 40.5 € Book
Barcelona to Palma 45.5 € Book
Walencja to Palma 36.72 € Book
Walencja to Palma 55.5 € Book
Walencja to Palma 37.9 € Book
Barcelona to Palma 21.8 € Book
Ciutadella to Alcudia 68.5 € Book
Denia to Palma 71 € Book
Formentera to Palma 107 € Book
Ciutadella to Alcudia 88.5 € Book
Ibiza to Palma 97 € Book
Barcelona to Alcudia 55.5 € Book
Barcelona to Palma 26.9 € Book
Walencja to Palma 40.5 € Book
Barcelona to Palma 45.5 € Book
Walencja to Palma 36.72 € Book
Walencja to Palma 37.9 € Book
Walencja to Palma 55.5 € Book
Barcelona to Palma 21.8 € Book
Ciutadella to Alcudia 68.5 € Book
Ciutadella to Alcudia 88.5 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Denia to Palma 72 € Book
Formentera to Palma 107 € Book
Ciutadella to Alcudia 88.5 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Ibiza to Palma 97 € Book
Barcelona to Alcudia 55.5 € Book
Barcelona to Palma 26.9 € Book
Walencja to Palma 40.5 € Book
Barcelona to Palma 45.5 € Book
Walencja to Palma 37.9 € Book
Walencja to Palma 55.5 € Book
Walencja to Palma 36.72 € Book
Barcelona to Palma 21.8 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Ciutadella to Alcudia 68.5 € Book
Denia to Palma 79 € Book
Formentera to Palma 107 € Book
Ciutadella to Alcudia 88.5 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Ibiza to Palma 97 € Book
Barcelona to Palma 48.9 € Book
Barcelona to Alcudia 55.5 € Book
Walencja to Palma 63.5 € Book
Ciutadella to Alcudia 68.5 € Book
Mahon to Palma 54 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Ciutadella to Alcudia 88.5 € Book
Denia to Palma 86 € Book
Formentera to Palma 123 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Ciutadella to Alcudia 95 € Book
Mahon to Alcudia 54 € Book
Ibiza to Palma 106.5 € Book
Ciutadella to Alcudia 88.5 € Book
Walencja to Palma 63.5 € Book
Walencja to Palma 36.72 € Book
Barcelona to Palma 26.9 € Book
Barcelona to Alcudia 55.5 € Book
Walencja to Palma 40.5 € Book
Barcelona to Palma 50.51 € Book
Walencja to Palma 37.9 € Book
Barcelona to Palma 31.8 € Book
Ibiza to Palma 92.5 € Book
Ibiza to Palma 54 € Book
Ciutadella to Alcudia 68.5 € Book
Denia to Palma 86 € Book
Barcelona to Palma 73.5 € Book
Formentera to Palma 115 € Book
Ciutadella to Alcudia 88.5 € Book
Ibiza to Palma 103 € Book
Barcelona to Palma 26.9 € Book
Barcelona to Alcudia 55.5 € Book
Walencja to Palma 40.5 € Book
Barcelona to Palma 50.51 € Book
Walencja to Palma 37.9 € Book
Walencja to Palma 36.72 € Book
Walencja to Palma 59.51 € Book
Barcelona to Palma 31.8 € Book
Ciutadella to Alcudia 68.5 € Book
Denia to Palma 83 € Book
Formentera to Palma 111 € Book
Ciutadella to Alcudia 88.5 € Book
Ibiza to Palma 99 € Book
Barcelona to Palma 26.9 € Book
Barcelona to Alcudia 55.5 € Book
Walencja to Palma 40.5 € Book
Barcelona to Palma 45.5 € Book
Walencja to Palma 37.9 € Book
Walencja to Palma 36.72 € Book
Walencja to Palma 55.5 € Book
Barcelona to Palma 31.8 € Book
Ciutadella to Alcudia 68.5 € Book