Όροι χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας www.ferryhopper.com & της εφαρμογής Ferryhopper

1. Εισαγωγή

1.1 Λίγα λόγια για την Εταιρεία

Η διαδικτυακή πλατφόρμα «www.ferryhopper.com» και η εφαρμογή κινητών τηλεφώνων «Ferryhopper» (εφεξής ο όρος «Ferryhopper» θα αναφέρεται τόσο στη διαδικτυακή πλατφόρμα όσο και την εφαρμογή) που ανήκουν στην ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «Ferryhopper A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «Ferryhopper» (στο εξής η «Εταιρεία» ή «εμείς») που συστάθηκε στις 18/10/2016 με αριθ. ΓΕΜΗ 140289903000 και εδρεύει στην Ελλάδα, στο Μοσχάτο Αττικής, στην οδό Θεσσαλονίκης αρ. 147, με ΑΦΜ 800769311, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «www.ferryhopper.com» και της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων «Ferryhopper», η Εταιρεία δραστηριοποιείται ως τουριστικό πρακτορείο (άδεια λειτουργίας ΕΟΤ 0206E60000775101) για ακτοπλοϊκά εισιτήρια και εν γένει ως μεσολαβήτρια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (ταξιδιωτική ασφάλεια, ενοικίαση ξενοδοχείου, αυτοκινήτου κ.α.), οι οποίες προσφέρονται από τους αναγραφόμενους στη Ferryhopper παρόχους της κάθε τουριστικής υπηρεσίας (στο εξής «Πάροχοι Υπηρεσιών»). Με άλλα λόγια, μέσω της Ferryhopper δίνεται στον εκάστοτε χρήστη η δυνατότητα για αναζήτηση και αγορά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και εν γένει ταξιδιωτικών υπηρεσιών βάσει των πληροφοριών που παρέχονται εντός της Ferryhopper από τους Παρόχους Υπηρεσιών.

Η καινοτομία της Ferryhopper συνίσταται στο ότι η Εταιρεία είναι η πρώτη που προσφέρει διαδικτυακά τη δυνατότητα κράτησης διαφορετικών δρομολογίων με ενδιάμεσο προορισμό, παρέχοντας έτσι μία ευρεία γκάμα ταξιδιωτικών επιλογών στους χρήστες της. Η Εταιρεία επιδιώκει να εμπλουτίζει συνεχώς το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ferryhopper για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας. Η Ferryhopper διατίθεται στους χρήστες μέσω ιστοσελίδων και εφαρμογών τρίτων (π.χ. GooglePlay, AppStore), είναι συμβατή με συσκευές με λειτουργικό Android και iOS, ενώ απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο για τη λειτουργία της. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα είτε να εγγραφεί στη Ferryhopper ως χρήστης είτε να τη χρησιμοποιεί ως επισκέπτης. Στην περίπτωση που χρησιμοποιεί τη Ferryhopper ως επισκέπτης, δεν απολαμβάνει τις δυνατότητες που παρέχονται προς τους εγγεγραμμένους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση, με τον όρο «Χρήστης» ή “εσείς” εννοείται στο παρόν τόσο ο εγγεγραμμένος χρήστης όσο και ο απλός επισκέπτης, οποιοσδήποτε, δηλαδή, συναλλάσσεται μέσω της Ferryhopper με την Εταιρεία.

1.2 Η δεσμευτικότητα των όρων χρήσης

Πριν συνεχίσετε την πλοήγηση στη Ferryhopper, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες γενικούς όρους χρήσης (εφεξής οι «Γενικοί Όροι Χρήσης»). 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης της Ferryhopper και oι ειδικοί όροι που ενδέχεται να ισχύουν ανά υπηρεσία (οι «Ειδικοί Όροι Χρήσης») αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) που διέπει την εκάστοτε μεταξύ μας συναλλακτική σχέση. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν Ειδικοί Όροι Χρήσης που ενδέχεται να ισχύουν ανά υπηρεσία καθορίζουν ιδίως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας απέναντί σας και, αντιστοίχως, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως Χρήστη και πελάτη της Εταιρείας. Ισχύουν, δε, παράλληλα με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies. Κάνοντας χρήση της Ferryhopper σημαίνει ότι κατανοείτε τους Γενικούς Όρους Χρήσης και τους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης, τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση εναντίωσής σε αυτούς, εν συνόλω ή εν μέρει, παρακαλούμε όπως διακόψετε τη χρήση της Ferryhopper.

Επειδή η Εταιρεία μας λειτουργεί ως μεσολαβήτρια των ανωτέρω περιγραφόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο Χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται σχετικά και τους Όρους Χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη μέσω της μεσολάβησής μας υπηρεσία (όπως π.χ. σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής της κράτησης, τα προγραμματισμένα δρομολόγια, τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων) και οι οποίοι ισχύουν στη μεταξύ σας σχέση. Με άλλα λόγια, πέραν των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης και των τυχόν Ειδικών Όρων Χρήσης της Ferryhopper, ισχύουν παράλληλα στη σχέση σας με τον εκάστοτε Πάροχο Υπηρεσίας και οι Όροι Χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσίας.

2. Δικαιώματα Χρήστη

Ως χρήστης της Ferryhopper δικαιούστε, τηρουμένων των όρων που διέπουν τη λειτουργία της, να χρησιμοποιείτε το σύνολο των λειτουργιών της με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς εσάς από τους Παρόχους Υπηρεσιών.

Υπό την ιδιότητά σας ως Χρηστών και καταναλωτών διατηρείτε κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το αρ. 3α του Ν. 2251/1994, κατά το οποίο εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ μας δύναται να επιλυθεί φιλικά μέσω της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πιστοποιημένων σε αυτή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2013/11/ΕΕ Οδηγία, φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (π.χ. Συνήγορος του Καταναλωτή).

3. Υποχρεώσεις Χρήστη

Ως Χρήστες οφείλετε να χρησιμοποιείτε τη Ferryhopper σύμφωνα με τον νόμο, τους Γενικούς Όρους Χρήσης, τους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies, όπως εκάστοτε ισχύουν .

Με τη χρήση της Ferryhopper δηλώνετε ρητά ότι είστε ενήλικες (τουλάχιστον 18 ετών), δικαιοπρακτικά ικανοί και ότι χρησιμοποιείτε τη Ferryhopper νόμιμα ως ο αληθινός Χρήστης αυτής. Για τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ο Χρήστης, από τη στιγμή που εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών, αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση χρήσης της Ferryhopper για λογαριασμό ανηλίκων.

Με την εκ μέρους σας καταχώριση οποιωνδήποτε στοιχείων (δικών σας ή τρίτων προσώπων) εντός της Ferryhopper δηλώνετε προς εμάς ότι δικαιούστε να προβείτε στην εν λόγω καταχώριση (π.χ. οι πληροφορίες που καταχωρείτε αφορούν στο πρόσωπό σας, ή σε τρίτους για τους οποίους ενεργείτε κατόπιν εξουσιοδότησης τους). Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των πληροφοριών που μας παρέχετε, την αλήθεια και την ακρίβειά τους.

Απαγορεύεται η χρήση της Ferryhopper για τη διενέργεια οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας σε βάρος της Εταιρείας ή σε βάρος τρίτων (όπως, χάριν παραδείγματος, είναι η δημοσίευση σε βάρος της Εταιρείας ή τρίτων τυχόν συκοφαντικών, ανακριβών σχολίων ή η εκτέλεση πληρωμών μέσω της Ferryhopper με χρήση λογαριασμού τρίτου που δεν έχει παράσχει την εξουσιοδότησή του). Απαγορεύεται, ιδίως, η οποιαδήποτε χρήση της Ferryhopper για παραπλανητικούς ή/και κερδοσκοπικούς σκοπούς που αντιβαίνουν στην ομαλή λειτουργία της και γενικά για σκοπούς άλλους πέραν των σκοπών που περιγράφονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή/και στους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης.

Ο χρήστης οφείλει να σέβεται και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας της Εταιρείας επί της Ferryhopper, παραλείποντας οποιαδήποτε ενέργεια προσβάλλει τα εν λόγω δικαιώματα, όπως χάριν παραδείγματος είναι η χωρίς δικαίωμα ή εξουσία εκμετάλλευση της Ferryhopper ή η τυχόν απομίμησή της. 

Ο χρήστης οφείλει να διαβάζει, όπως του συνιστούμε, και να συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης που διέπουν την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών, με τον οποίο συμβάλλεται ο χρήστης. Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσιών (όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε ακτοπλοϊκή εταιρία σχετικά με τον χρόνο επιβίβασης). 

4. Δικαιώματα της Εταιρείας - Αποποίηση ευθύνης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει χρήστες που δρουν παράνομα και αντισυμβατικά, καθώς και να απορρίψει εντολές χρηστών προς την Ferryhopper (π.χ. εντολή κράτησης), σε περίπτωση εναντίωσης στους Γενικούς ή/και τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης της Ferryhopper.

Η Εταιρεία δικαιούται να προστατεύει με κάθε νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της που ενυπάρχουν στην Ferryhopper. Η Ferryhopper ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο της Ferryhopper.

Η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τυχόν τροποποιήσεις των παρόντων Γενικών ή/και των τυχόν Ειδικών Όρων Χρήσης της Ferryhopper, χωρίς πρότερη ενημέρωση του χρήστη, εφόσον α) ενσωματώνει τις τυχόν τροποποιήσεις αυτές στην Ferryhopper, καθιστώντας τις προσιτές στο χρήστη και β) ισχύουν για το μέλλον από τη στιγμή της ενσωμάτωσή τους στην Ferryhopper. 

Η Εταιρεία, δραστηριοποιούμενη ως μεσολαβήτρια, δεν φέρει απέναντί σας ευθύνη για την τυχόν πλημμελή παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους των Παρόχων Υπηρεσίας ή την τυχόν αδυναμία τους να σας παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες, παρά τη σύννομη συμπεριφορά σας. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που σας παρέχονται εκ μέρους των Παρόχων Υπηρεσιών μέσω της Ferryhopper, καθότι η Εταιρεία δεν ελέγχει τις εν λόγω πληροφορίες. Για παράδειγμα, για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων η άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσίας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Αποκλειστικά υπαίτιος σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της εκάστοτε επιλεχθείσας και εξοφληθείσας υπηρεσίας, σε περίπτωση πλημμελούς παροχής της, εξαιτίας λάθους, παράλειψης, παραβίασης, ή άρνησης παροχής είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που λόγω της πλημμελούς παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας προκληθεί τραυματισμός, θάνατος, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημιές (όπως καθυστερήσεις) αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους είναι ο Πάροχος Υπηρεσιών. 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, visa, εκπτωτικά έγγραφα κλπ.), τα οποία υποχρεούστε να κατέχετε για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού. Η εξασφάλιση και ορθότητα των απαιτούμενων επιβατικών εγγράφων, είναι υποχρέωση του επιβάτη και για αυτό σας συνιστούμε να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο τυχόν άλλων διαδικτυακών τόπων που περιέχονται ως σύνδεσμοι ή αναφορές στην παρούσα εφαρμογή και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή βλάβη που αυτοί προξενούν. Η τυχόν παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες πραγματοποιείται μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών της Ferryhopper. 

Μεσολάβηση της Ferryhopper για την κράτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών

5.1 Κράτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης της Ferryhopper, ο Χρήστης δίνει ρητή εντολή στη Ferryhopper να μεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Η εντολή κράτησης που έχει ολοκληρωθεί και εξοφληθεί δεσμεύει τον Χρήστη  σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση αλλαγών στην προγραμματισμένη κράτηση της επιλογής σας που εμπίπτουν στην σφαίρα ευθύνης του Παρόχου Υπηρεσιών (π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του δρομολογίου), η Εταιρεία θα προσπαθήσει προς διευκόλυνσή σας να επικοινωνήσει μαζί σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου που μας έχετε παράσχει, και να σας ενημερώσει σχετικά, υπό την προϋπόθεση ότι και η ίδια έλαβε ενημέρωση εγκαίρως εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών. 

5.2 Συνδυασμοί δρομολογίων

Διευκρινίζεται ότι ο συνδυασμός των δρομολογίων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση συνδυασμένη πώληση των σχετικών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, είτε πρόκειται για υπηρεσίες ιδίου Παρόχου Υπηρεσιών είτε διαφορετικών. Με απλούστερα λόγια, κάθε εισιτήριο πωλείται πάντα χωριστά. Ο Xρήστης που επιλέγει να αγοράσει συνδυασμό δρομολογίων με ενδιάμεσο προορισμό έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιτυχή ολοκλήρωση του συνδυασμένου ταξιδιού και τη σωστή επιλογή του χρόνου ανταπόκρισης, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι, λόγω του ότι ενεργούμε μεσολαβητικά, δεν υπέχουμε ευθύνη στην περίπτωση αλλαγών στις κρατήσεις σας, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που λόγω καθυστέρησης, αλλαγής ώρας ή ημέρας δρομολογίου ή ανεπαρκούς χρόνου ανταπόκρισης ή κάθε άλλης αιτίας δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το συνδυασμένο ταξίδι. Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε με ειδικότερο μήνυμα, κατά τη διάρκεια της κράτησης και πριν την πληρωμή αυτής, για την αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών για την υλοποίηση του συνδυασμένου ταξιδιού, καθώς και για τη δική σας ευθύνη να συμμορφωθείτε στους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών.

5.3 Τιμές & χρεώσεις

Οι τιμές που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας κράτησης της Ferryhopper είναι τελικές και περιλαμβάνουν την αξία της ταξιδιωτικής υπηρεσίας ή του ταξιδιωτικού προϊόντος και κάθε επιβαλλόμενο φόρο ή/και τέλος. Οι τιμές των ταξιδιωτικών υπηρεσιών/προϊόντων καθορίζονται από τον αντίστοιχο Πάροχο Υπηρεσιών και γνωστοποιούνται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στη Ferryhopper. Η Ferryhopper ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών.

Για τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία ως μεσολαβήτρια ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον αμοιβή της Εταιρείας («Χρέωση Κράτησης»). Στην περίπτωση αυτή, η Χρέωση Κράτησης ορίζεται ρητά και καθίσταται εμφανής στον Χρήστη πριν από το στάδιο πληρωμής της εκάστοτε συναλλαγής, ώστε να καθίσταται σαφές στον χρήστη το ύψος της Χρέωσης Κράτησης που προστίθεται στην προσφερόμενη υπηρεσία εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών και συμπεριλαμβάνεται στη συνολική τιμή της κράτησης. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης από τον Χρήστη, η Χρέωση Κράτησης επιστρέφεται στον Χρήση μόνο εφόσον ο τελευταίος δικαιούται επιστροφή της πλήρους αξίας του συνόλου των εισιτηρίων της εν λόγω κράτησης. Σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού με υπαιτιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών, η Χρέωση Κράτησης επιστρέφεται στον Χρήση μόνο εφόσον η ακύρωση επηρεάζει το σύνολο των ταξιδιών της συγκεκριμένης κράτησης που πραγματοποιήθηκε μέσω της Ferryhopper.

5.4 Τρόποι πληρωμής

Για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς μέσω της Ferryhopper, είναι δυνατή η διενέργεια πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας (π.χ. Mastercard) ή άλλων διαδικτυακών τρόπων πληρωμής (π.χ. Digitalwallet). Η Εταιρεία υποστηρίζει πληρωμές για τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, καθώς και πληρωμές Masterpass μέσω των τραπεζών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Εurobank και του ιδρύματος πληρωμών EveryPay. Η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Όλες οι πληρωμές και οι επιστροφές χρημάτων γίνονται σε Ευρώ (€) σύμφωνα με την τρέχουσα τραπεζική ισοτιμία.

Πριν από την εξόφληση, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να μεταβιβάσει τα εισιτήρια στον χρήστη και θα προβεί στην κράτηση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ή οποιασδήποτε άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας μόνο εφόσον υπάρχει επιτυχής ολοκλήρωση της πληρωμής. Στην περίπτωση που, ενώ εξοφληθεί επιτυχώς το ποσό πληρωμής, δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της κράτησης της υπηρεσίας λόγω τεχνικής βλάβης ή μη διαθεσιμότητας μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή, η Εταιρεία δεσμεύεται να ανακαλέσει άμεσα (εντός ημέρας) τη συναλλαγή και να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό σε Ευρώ που χρεώθηκε. Η τελική αποδέσμευση του ποσού από την τράπεζα του πελάτη συνήθως γίνεται εντός 3-7 ημερών και η Εταιρεία δεν έχει καμία επιπλέον υποχρέωση ή ευθύνη για τυχόν επιπλέον τραπεζικές χρεώσεις.

5.5 Επιβεβαίωση της κράτησης

Σε περίπτωση κράτησης - αγοράς ταξιδιωτικής υπηρεσίας μέσω της Ferryhopper, ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση για την κράτηση - αγορά μέσω e-mail και υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων επιβεβαίωσης και να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό και μέσα σε διάστημα 24 ωρών την Εταιρεία για τυχόν αποκλίσεις ή λάθη, σχετικά με την αρχική κράτηση που ο ίδιος καταχώρησε. 

5.6 Ηλεκτρονικό Εισιτήριο & παραλαβή φυσικού εισιτηρίου

Μόλις πραγματοποιηθεί επιβεβαίωση της κράτησής σας, θα σας στείλουμε μαζί με το email επιβεβαίωσης το εισιτήριό σας σε μορφή συνδέσμου (link) ή συνημμένου αρχείου για το («Ηλεκτρονικό Εισιτήριο») και έναν σύνδεσμο για να πραγματοποιήσετε check-in ηλεκτρονικά. Είναι σημαντικό να εξετάσετε το Ηλεκτρονικό σας Εισιτήριο, καθώς περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι σας και τη διαδικασία check-in. Εφόσον σας αποστείλουμε Ηλεκτρονικό Εισιτήριο, δεν είναι απαραίτητο να παραλάβετε και φυσικό εισιτήριο.

Ωστόσο, προς το παρόν δεν παρέχουν όλοι οι Τρίτοι Πάροχοι την επιλογή του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να προμηθευτείτε φυσικό εισιτήριο, μπορείτε να παραλάβετε το εισιτήριό σας από τα γραφεία μας στην αναγραφόμενη στην αρχή των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης διεύθυνση ή από τυχόν εξουσιοδοτημένα πρακτορεία του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών, όπως, για παράδειγμα, από το λιμάνι αναχώρησης όπου βρίσκεται το πρακτορείο της σχετικής ακτοπλοϊκής εταιρείας. 

5.7 Αλλαγή ή ακύρωση της ταξιδιωτικής υπηρεσίας

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου ταξιδιωτικού προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και το κόστος της εν λόγω αλλαγής ή ακύρωσης αποτελούν ζητήματα που ρυθμίζονται από τους όρους χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών (όπως είναι η ακτοπλοϊκή ή η ασφαλιστική εταιρεία), τους οποίους σας συνιστούμε να διαβάζετε και με τους οποίους να συμμορφώνεστε, καθότι είναι απαραίτητο για την παροχή της επιθυμητής ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Η Εταιρεία, δραστηριοποιούμενη ως μεσολαβήτρια, δεν έχει καμία δυνατότητα επιρροής των όρων χρήσης των Παρόχων Υπηρεσιών και, συνεπώς, δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη για ζητήματα προβλεπόμενα εξ αυτών. Ενδεικτικά, ως ζήτημα προβλεπόμενο από τους όρους χρήσης των Παρόχων Υπηρεσιών, αναφέρεται το τυχόν κόστος που επιβαρύνει την εκ μέρους σας υλοποίηση τυχόν αλλαγής ή ακύρωσης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας που έχετε ήδη επιλέξει. Για αιτήματα αλλαγής ή ακύρωσης ταξιδιωτικών προϊόντων ή υπηρεσιών, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον αντίστοιχο Πάροχο Υπηρεσιών.

Για να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης αποκλειστικά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ως πρόσθετη υπηρεσία, μπορούμε να διεκπεραιώσουμε το σχετικό αίτημα για λογαριασμό σας με επιπλέον (δηλαδή επιπλέον του κόστους αλλαγής ή ακύρωσης του εισιτηρίου που καθορίζεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών) χρέωση ύψους έξι ευρώ (€6) ανά κράτηση, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι του Παρόχου Υπηρεσιών επιτρέπουν την εν λόγω αλλαγή ή ακύρωση. Συνεπώς, σε περίπτωση που επιλέξετε να χειριστεί η Εταιρεία το αίτημα ακύρωσης, πέρα από την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος ακύρωσης του εισιτηρίου που καθορίζεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών, η προαναφερθείσα χρέωση των έξι ευρώ (€6) θα αφαιρεθεί επίσης από την επιστροφή χρημάτων που θα λάβετε.

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να χειριστούμε την επιθυμητή αλλαγή ή ακύρωση, είναι απαραίτητο να ζητήσετε την αλλαγή ή την ακύρωση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου είτε μέσω της σελίδας “Η κράτησή μου” στην ιστοσελίδα μας είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας μας το αργότερο 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ώστε να προβούμε στην επιθυμητή αλλαγή ή ακύρωση σύμφωνα με τους όρους του σχετικού Παρόχου Υπηρεσιών. Για αλλαγή ή ακύρωση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε διάστημα μικρότερο των 48 ωρών πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Πάροχο Υπηρεσιών.

Υπηρεσίες της Ferryhopper

Εκτός των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία ως μεσολαβήτρια ταξιδιωτικών υπηρεσιών, παρέχει επιπρόσθετες δικές της υπηρεσίες. Πριν από την επιλογή οποιασδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους αντίστοιχους όρους που διέπουν την εκάστοτε υπηρεσία της Ferryhopper.

6.1 Flexi

Η Ferryhopper ενεργεί ως μεσολαβήτρια για την κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από πολλούς διαφορετικούς Παρόχους Υπηρεσιών, καθένας από τους οποίους θέτει διαφορετικούς όρους αναφορικά με τις τροποποιήσεις των εισιτηρίων που λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία των Χρηστών. Με σκοπό την αναβάθμιση της δυνατότητας τροποποίησης της κράτησής τους και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους Χρήστες, η Εταιρεία προσφέρει στους Χρήστες τη δυνατότητα αγοράς της «υπηρεσίας ευέλικτου εισιτηρίου» (εφεξής «Flexi»). Εάν αγοραστεί από τον Χρήστη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κράτησης, η υπηρεσία Flexi του επιτρέπει να τροποποιήσει την κράτησή του υπό τους ακόλουθους όρους:

 1. Ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της κράτησής του χωρίς περιορισμούς από τους όρους του Παρόχου Υπηρεσιών. Η τροποποίηση της κράτησης μπορεί να αφορά ακόμα και την αλλαγή Παρόχου Υπηρεσιών.
 2. Κάνοντας χρήση της υπηρεσίας Flexi, ο Χρήστης συμφωνεί ότι ένα ή περισσότερα ταξίδια της αρχικής του κράτησης θα ακυρωθούν και η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει νέα κράτηση για λογαριασμό του. Ο Χρήστης θα πρέπει να καταβάλει μόνο τυχόν διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην αρχική κράτηση και αυτού που αντιστοιχεί στη νέα κράτηση. Εάν το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στη νέα κράτηση είναι χαμηλότερο από αυτό που αντιστοιχεί στην αρχική κράτηση, η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει τη νέα κράτηση για λογαριασμό του Χρήστη χωρίς ο τελευταίος να χρειαστεί να καταβάλει επιπρόσθετη πληρωμή. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το επιστρεφόμενο ποσό από την ακύρωση της αρχικής κράτησης για να καλύψει το κόστος της νέας κράτησης. Εάν το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στη νέα κράτηση είναι μικρότερο από το ποσό που αντιστοιχεί στην αρχική κράτηση, η διαφορά δεν επιστρέφεται στον Χρήστη.
 3. Η επιθυμητή τροποποίηση της κράτησης με τη χρήση της υπηρεσίας Flexi πραγματοποιείται με την επιφύλαξη σχετικής διαθεσιμότητας εισιτηρίων. Η τροποποίηση της κράτησης θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν ο Χρήστης λάβει σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail. Σε περίπτωση που δεν λάβετε σχετική επιβεβαίωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
 4. Τυχόν αίτημα τροποποίησης της κράτησης πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αρχική ώρα αναχώρησης μέσω της επιλογής «Αλλαγή εισιτηρίων» στη σελίδα «Η κράτησή μου». Σε περίπτωση που η κράτησή σας αποτελείται από περισσότερα ταξίδια, κατά τη διάρκεια της κράτησης η υπηρεσία Flexi θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα ταξίδια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα οκτώ (48) ωρών, επομένως η τιμή του Flexi θα προσαρμοστεί αναλόγως, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ταξίδια που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο των σαράντα οκτώ (48) ωρών.
 5. Η αγορά της υπηρεσίας Flexi πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία της κράτησης και δεν μπορεί να προστεθεί στην κράτηση εκ των υστέρων.
 6. Κάθε ταξίδι της αρχικής κράτησης μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μία φορά με τη χρήση της υπηρεσίας Flexi. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι της αρχικής κράτησης υπόκεινται στους όρους του Παρόχου Υπηρεσιών. Μόλις επιβεβαιωθεί η σχετική τροποποίηση, η υπηρεσία Flexi έχει εξαντληθεί για το συγκεκριμένο ταξίδι.
 7. Η υπηρεσία Flexi δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να επιστραφεί ούτε μπορεί να μεταφερθεί σε νέα κράτηση.

Η υπηρεσία Flexi δεν διατίθεται για την ακύρωση κρατήσεων. Τα αιτήματα ακύρωσης από τους Χρήστες διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους όρους του Παρόχου Υπηρεσιών και τους Γενικούς Όρους Χρήσης της Εταιρείας. Επιπλέον, η υπηρεσία Flexi δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα ταξίδι εάν έχει πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη τροποποίηση ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση ή ακύρωση από τον Πάροχο Υπηρεσιών. Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις ισχύουν οι όροι του Παρόχου Υπηρεσιών και οι Χρήστες θα αποζημιώνονται αναλόγως. Τέλος, υπηρεσία Flexi δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίοδο ή εάν ένα ταξίδι επηρεάζεται από γεγονός ανωτέρας βίας ή άλλη κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δεν βρίσκεται στη σφαίρα ελέγχου της Εταιρείας ή του Τρίτου Παρόχου. Τέτοια γεγονότα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ακραίες καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, σεισμούς, απεργίες, πτώχευση του Παρόχου Υπηρεσιών, πανδημίες, τρομοκρατικές επιθέσεις, πολέμους ή πολιτική αστάθεια.

Η υπηρεσία Flexi δεν αποτελεί ασφαλιστικό προϊόν και δεν αποσκοπεί στην προστασία των Χρηστών σε έκτακτες περιπτώσεις.

6.2 Support Plus

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κράτησης, η Ferryhopper ενδέχεται να σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε το προτιμώμενο επίπεδο υπηρεσιών υποστήριξης πελατών. Οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών διέπουν την επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας όσον αφορά διάφορα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σε σχέση με την κράτησή σας. Οι βασικές (standard) υπηρεσίες υποστήριξης πελατών παρέχονται εξ ορισμού σε όλες τις κρατήσεις και καλύπτονται από τη Χρέωση Κράτησης (εάν υπάρχει). Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σε περίπτωση που επιλέξετε τις βασικές (standard) υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και επιθυμείτε η Εταιρεία να χειριστεί τυχόν αιτήματα τροποποίησης ή ακύρωσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων εκ μέρους σας, ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις (παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 5.7 των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης).

Προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών, η Ferryhopper σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να αγοράσετε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης πελατών (εφεξής "Support Plus"). Εάν αγοραστεί έναντι πρόσθετης αμοιβής που καθορίζεται κατά τη διαδικασία κράτησης, η υπηρεσία Support Plus προσφέρεται στους Χρήστες υπό τους ακόλουθους όρους:

 1. Οι Χρήστες που έχουν επιλέξει την υπηρεσία Support Plus θα λαμβάνουν εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα και ταχύτερη επίλυση των αιτημάτων τους σε σύγκριση με τους Χρήστες που έχουν επιλέξει τις βασικές (standard) υπηρεσίες υποστήριξης πελατών.
 2. Η υπηρεσία Support Plus προσφέρεται 365 ημέρες τον χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και των αργιών.
 3. Η Εταιρεία διεκπεραιώνει αιτήματα τροποποίησης ή ακύρωσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για λογαριασμό των Χρηστών χωρίς να επιβάλλει τις πρόσθετες (δηλαδή επιπλέον του κόστους αλλαγής ή ακύρωσης του εισιτηρίου που καθορίζεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών) χρεώσεις που αναφέρονται στην ενότητα 5.7 των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης. Ωστόσο, ο Πάροχος Υπηρεσιών ενδέχεται να επιβάλει επιπρόσθετο κόστος αλλαγής ή ακύρωσης του εισιτηρίου.
 4. Η αγορά της υπηρεσίας Support Plus πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία της κράτησης και δεν μπορεί να προστεθεί στην κράτηση εκ των υστέρων.
 5. Η υπηρεσία Support Plus δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να επιστραφεί, ούτε να μεταφερθεί σε νέα κράτηση.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία και λοιποί όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και τυχόν Ειδικοί Όροι Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν, διέπονται και ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία, σχετική με ζητήματα που αφορούν τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης και τους τυχόν Ειδικούς Όρους Χρήσης, και εν γένει την εκ μέρους σας χρήση της Ferryhopper, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Δήμου Αθηναίων, ανεξαρτήτως του είδους της εκάστοτε διαφοράς (με την έννοια ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία περιλαμβάνει και την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών διαταγών κ.λπ.).

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν Ειδικοί Όροι Χρήσης είναι διαθέσιμοι στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ερμηνευτικού ζητήματος, η ελληνική εκδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης και των τυχόν Ειδικών Όρων Χρήσης υπερισχύει. 

 

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!